Projekt Primjena mjera i informiranost učenika o zaštiti na radu u srednjim strukovnim školama (2014-)

Potaknuti podatkom EU statistike (ESAW) kako je stopa ozljeđivanja mladih radnika 25% veća nego kada je riječ o drugim dobnim skupinama, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu od 2014 godine provodi projekt u suradnji sa srednjim strukovnim školama.
Cilj projekta pod nazivom “Primjena mjera i informiranost učenika o zaštiti na radu u srednjim strukovnim školama” jest  istražiti informiranost učenika o zaštiti na radu i potaknuti buduće mlade radnike na razmišljanje o važnosti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te time utjecati na razvoj njihove svijesti po ovom pitanju. U projektu je do sada sudjelovalo 896 učenika završnih razreda u 28 škola u kojima se obrazuju učenici za zanimanje stolar, poljoprivredni, kemijski, građevinski, grafički i šumarski tehničar.
Tijekom posjeta školama provedeno je anketno ispitivanje kojim se ispitivalo znanje učenika o zaštiti na radu te primjena mjera zaštite na radu u školi i kod obrtnika gdje učenici provode praktičnu nastavu. Održane su i prezentacije kako bi učenicima osvijestili važnost zdravlja i sigurnosti na radu. Analizom popunjenih anketnih upitnika i kroz razgovor sa voditeljima praktične nastave uočeni su slični trendovi kod svih ispitanika. Naime, unatoč dobrom prepoznavanju opasnosti, štetnosti i napora sa kojima se u radu susreću, učenici su pokazali da ne razumiju osnovna načela zaštite na radu. Jedan od pokazatelja jest i činjenica da primjenu osobne zaštitne opreme doživljavaju kao najvažniju mjeru zaštite. Učenici u značajnom postotku navode kako im osobna zaštitna oprema nije osigurana na praksi u školi kao ni na praksi kod obrtnika. Zanimljivo je primjetiti razlike u stavovima voditelja praktične nastave o važnosti ovoga područja. Naime, voditelji koji imaju iskustvo rada u realnom sektoru, zaštitu na radu doživljavaju na jednom višem nivou nego što je to slučaj sa voditeljima koji takvo iskustvo nemaju. Unatoč navedenome, svi voditelji su izrazili želju za edukacijom, “osvježavanjem” postojećih i stjecanjem novih znanja iz područja zaštite na radu. Veseli ocjena učenika koji zaštitu na radu smatraju jako važnom navodeći kako je odgovornost po ovom pitanju kako na voditeljima praktične nastave i obrtnicima, tako i na njima samima.
U namjeri da doprinesemo osvješčivanju učenika o opasnostima i štetnostima vezanim za njihova zanimanja, izrađeni su edukativni posteri za svako zanimanje koje će voditelji moći izvjesiti u radionicama praktične nastave te edukativni letak. Letak je distribuiran po srednjim školama koje su sudjelovale u projektu, a dostupan je i u ispostava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje će se kontinuirano dijeliti mladim radnicima.
Rezultati provedenog istraživanja prezentirani su na V. međunarodnom stručno – znanstvenom skupu Zaštita na radu i zaštita zdravlja, 6. Kongresu medicine rada te 8. Međunarodnoj konferenciji WOS 2015.
Krajem 2015. godine projekt je nastavljen kroz suradnju sa 25 škola koje školuju učenike za ugostiteljska (kuhar, konobar, slastičar) i uslužna zanimanja (frizer, kozmetičar).
U sklopu projekta izrađeni su edukativni posteri za zanimanja: