Započeo projekt Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce (MH4HRM)

Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce (MH4HRM) je projekt financiran kroz Erasmus + program, započeo u prosincu 2023. godine. U projekt su uključeni partneri iz Španjolske, Portugala, Grčke, Italije i Hrvatske.
Projektom se nastoji osnažiti ljudske resurse te druge dionike u zaštiti zdravlja na radnom mjestu da učinkovito upravljaju problemima mentalnog zdravlja zaposlenika, na način da im se pruže adekvatna znanja, vještine i alati za razumijevanje problema mentalnog zdravlja te za promicanje dobrobiti zaposlenika na radnim mjestima.
Ciljevi projekta su:
• Razumjeti osnovne karakteristike najčešćih poteškoća i problema mentalnog zdravlja na radnom mjestu te njihov utjecaj na radne procese i radno okruženje.
• Pružiti informacije kako bi se unaprijedilo znanje i vještine za upravljanje problemima mentalnog zdravlja u tvrtkama diljem Europske Unije.
• Osposobiti stručnjake iz područja ljudskih resursa te druge dionike u zaštiti zdravlja kako prepoznati uobičajene mentalne poremećaje u početnoj fazi, kao i psihosocijalne rizike radnog mjesta putem online edukacije izrađene u ovu svrhu i za ovu skupinu.
• Osnažiti timove ljudskih resursa i drugih stručnjaka u području zaštite zdravlja na radnom mjestu da učinkovito upravljaju problemima mentalnog zdravlja svojih zaposlenika, pružajući im adekvatna znanja, vještine i alate za promicanje dobrobiti zaposlenika.
• Prikazati strategije za bolju integraciju osoba s problemima mentalnog zdravlja u radno okruženje te upravljanje problemima mentalnog zdravlja od faze prevencije do povratka na posao nakon dulje odsutnosti.
• Omogućiti digitalne alate za pristup informacijama o dobrobiti na radnom mjestu kako bi se stvorilo okruženje u kojem se o problemima mentalnog zdravlja može otvoreno razgovarati.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner u ovom projektu kao nositelj jedne od ključnih aktivnosti – izrade edukacijskog programa u trajanju od 60 sati za stručnjake iz područja ljudskih resursa i druge dionike u području zaštite zdravlja na radnom mjestu, koji sadržajem uključuje znanja i vještine („soft skills“) za upravljanje problemima mentalnog zdravlja na radnom mjestu, kao i slučajeve iz svakodnevnog rada te primjere dobre prakse.
Projekt veliku važnost usmjerava na korištenje digitalnih tehnologija koji pogoduju dosezanju velikog broja korisnika. Ključni rezultati projekta uključuju izrađenu web/mobilnu platformu i online edukacijski program, videozapise za mikroučenje te podcaste s temama o mentalnom zdravlju na radnom mjestu.
Pratite našu web stranicu te socijalne mreže projekta kako biste bili informirani o aktivnostima projekta te se uključili kao korisnici.
https://www.facebook.com/MH4HRM.Project
https://www.linkedin.com/company/mh4hrm-project/