Zatvaranje EU – OSHA kampanje “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”

Dvogodišnja kampanja EU–OSHA – e pod nazivom „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”, a koja je pokrenuta s ciljem podizanja razine osviještenosti o rizicima koji proizlaze iz rukovanja opasnim tvarima na radnom mjestu svečano je zatvorena simpozijem „Zdrava mjesta rada 2019.“ održanim 12. i 13. studenog 2019. u Bilbau.

Zatvaranje jedne od najuspješnijih kampanja EU–OSHA – e, a na kojem je sudjelovala i djelatnica Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Marina Milaković, dr. med., obilježeno je bogatim dvodnevnim programom u kojem je naglasak dan na razmjenu praktičnih iskustava i znanja o trenutnim trendovima i budućim izazovima vezanim uz upravljanje rizicima koji proizlaze iz rada s opasnim tvarima.

U sklopu programa održana je i ceremonija dodjele nagrada za dobru praksu organizacijama koje su svojim inovativnim pristupom u upravljanju rizicima na radnom mjestu doprinijele sigurnijem i zdravijem radnom mjestu za svoje radnike, a čije su ideje, pristup i rješenja u upravljanju rizicima primjenjiva i na druge radne organizacije.

Više informacija o provedenoj kampanji, te skupu i njegovim sudionicima možete pronaći na web adresama https://osha.europa.eu/hr/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19 i https://summit.healthy-workplaces.eu/