Sudjelovanje na 11. International Joint Conference on Occupational Health for Health Workers

Više od 180 sudionika iz 41 zemlje, znanstvenika i doktora medicine prisustvovalo je 11. OHHW konferenciji 2019. koja je održana u Hamburgu od 21. – 25. listopada kao jedna od najvećih svjetskih međunarodnih kongresa u području zaštite zdravlja i sigurnosti zdravstvenih radnika. Glavna tema konferencije bilo je globalno pomanjkanje zdravstvenih radnika, a dodatno se fokus stavio na teme kao što su rat, ekonomska kriza, migracije, nasilje nad zdravstvenim radnicima i druge kritične okolnosti koje imaju snažan utjecaj na zdravstvene radnike. Na konferenciji je kao predstavnica RH sudjelovala i prim.dr.sc. Marija Bubaš sa temom „Vision Zero – Kako stvoriti kulturu prevencije“ . Više o samoj konferenciji i programu pročitajte ovdje.