Održani stručni seminari “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura” za djelatnike HAC-a

Na zamolbu HAC-a  djelatnici Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održali su stručne seminare pod nazivom „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“. Seminari su se održavali u prostorijama tvrtke HAC (Hrvatske autoceste d.o.o.) u Slavonskom brodu (05.11.2019.), Benkovcu (19.11.2019.), te u predavaonici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za medicinu rada u Zagrebu (26.11.2019., 03.12.2019.). Prvi dio stručnog seminara držala je Ana Balorda, dr.med. (HZJZ), a obuhvaćao je predavanja o prilagodbi organizma na hladnoću, zdravstvenim rizicima i tegobama koje se mogu pojaviti pri djelovanju niskih temperatura na organizam, te o preventivnim mjerama za zaštitu od hladnoće, uz preporuke za pravilnu prehranu i nadoknadu tekućine pri navedenim uvjetima. Drugi dio seminara održali su Andreja Cesar Slegovac, dipl.ing.sig. (HZJZ) i  Zlatko Šarić, dipl. ing. agr. (HZJZ) u sklopu kojeg su predstavljeni alati za praćenje uvjeta rada pri izlaganju niskim temperaturama (Kontrolna lista, Wind chill indeks), preporuke vezane za smanjenje rizika te za odabir i primjenu osobne zaštitne opreme pri radu na otvorenom u uvjetima niskih temperatura. Nakon predavanja održana je i radionica sa zadacima i primjerima konkretnih uvjeta rada i predlaganjem mjera za organiziranje rada uz korištenje Wind chill indeksa. Seminaru su prisustvovali stručnjaci različitih djelatnosti  HAC-a. Polaznici seminara dobili su edukativne materijale.