Dobra praksa u zaštiti na radu (2)

dobra_praksa_logo

Zbog velikog interesa ponovljen je stručni skup pod nazivom „Dobra praksa u zaštiti na radu 2“ koji je održan 11. svibnja  2018. u organizaciji Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora (HDMR-HLZ) i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR). Stručni skup bio je namijenjen specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb. Više o programu skupa možete naći ovdje.
Na skupu su aktivno sudjelovale i predstavnice HZZZSR-a, Helena Koren i Sonja Damjanović Dešić s predavanjima:
•    Dobra praksa u upravljanju stresom  – Helena Koren, mag. psih.
•    Primjer dobre suradnje u smanjivanju ozljeda u bolnicama – dr. sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije