Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada i Hrvatskog društva za sportsku medicinu

proljetniU Omišu je od 23.- 25. ožujka 2018. godine održan Proljetni stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada  pod nazivom “Vještačenja u medicini rada“ te Stručni sastanak Hrvatskog društva za sportsku medicinu pod nazivom: „Sportaši u sustavu primarne zdravstvene zaštite“.

 

 

 

 

 

U sklopu stručnog sastanka Hrvatskog društva za sportsku medicinu održana su sljedeća izlaganja:
–    T. Furlan: Nacrt prijedloga Zakona o sportu / Nacionalni program sporta – stavovi i mišljenje Hrvatskog društva za sportsku medicinu
–    I. Kardoš: Prijedlog financiranja zdravstvene skrbi sportaša
–    V. Ivančev: Regionalna zastupljenost specijalista medicine rada i sporta u
sustavu zdravstvene skrbi sportaša – mogućnosti, kapaciteti
Na kraju izlaganja održan je Okrugli stol na temu Suradnja s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskom liječničkom komorom i Središnjim državnim uredom za šport u donošenju
zakonskih propisa o zdravstvenoj skrbi sportaša.

Na početku stručnog sastanka Hrvatskog društva za medicinu rada B. Knežević je predstavila novu knjigu u izdanju Medicinske naklade, Zagreb, pod nazivom „Sigurno rukovanje lijekovima koji sadržavaju citotoksične tvari u zdravstvenoj skrbi”. U nastavku stručnog sastanka na temu “Vještačenja u medicini rada“  svoja izlaganja su održali M. Zavalić, J. Macan, H. Lalić, M. Muše Danielov, A. Huršidić Radulović i V. Sitar Srebočan. U izlaganjima su iznesene informacije o tome kako se imenuje sudski vještak, o tijeku postupka vještačenja i specifičnostima vještačenja u medicini rada, te su izneseni mnogi primjeri iz dugogodišnje prakse kolega koji su ukazivali na probleme s kojima se susreću pri vještačenjima i ocjenama zdravstvene sposobnosti te sudjelujući u upravnim i kaznenim postupcima te građanskim parnicama.

Na kraju skupa je A. Huršidić Radulović kao predsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada obavijestila članove društva o potrebnoj korekciji i nadopuni Plana mjera i programa za medicinu rada i sporta sukladno zahtjevu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a na zahtijev Ministarstva zdravstva. Svaki član društva može predložiti nove mjere, a predsjednica društva se obvezala kako će e-mailom dostaviti Plan i program mjera iz 2013. kako bi na osnovu njega zainteresirani članovi mogli poslati eventualne nove prijedloge.