Sastanak o prevenciji ozljeda na radu u djelatnosti zdravstva

U Ministarstvu zdravstva su 14. i 15.11.2017. održani sastanci na temu zaštite zdravlja bolničkih zdravstvenih djelatnika uz prikaz rezultata ankete provedene u 56 bolnica diljem Hrvatske. Ankete su provedene s ciljem dobivanja informacija o primjeni odgovarajuće zaštitne obuće i raspoloživosti pomoćnih sredstava pri rukovanju teretima te razine znanja o pravilnom ručnom rukovanju teretima u zdravstvenoj djelatnosti. Sastanak su vodile djelatnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR-a) Marija Batak, Marija Bubaš i Dijana Krišto te su održale predavanja na temu zaštitne obuće, zaštite zdravlja kod osoba koje ručno rukuju teretima i ozljeda oštrim predmetima u bolnicama Republike Hrvatske.
Također je u nastavku sastanka 14.11.2017, održan radni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici HZZZSR-a, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, stručnjaci zaštite na radu Kliničkih bolničkih centara te njihovi ugovorni specijalisti medicine rada. Tema sastanka je bila Edukacije zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite u okviru Projekta promicanja zdravlja i sigurnosti na radu s ciljem osnaživanja kulture prevencije te podizanja razine zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u kliničkim bolničkim centrima. Iznijeti su rezultati anketa koje je u sklopu komunikacijske skupine proveo HZZO te se raspravljalo o budućim mjerama koje je potrebno poduzeti na polju edukacije i načinima kako provesti edukaciju u  području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu s naglaskom na prevenciju među zdravstvenim djelatnicima.