Sastanak Foruma sindikata trgovine u regiji Jugoistočne Europe

U Tuheljskim Toplicama, od 22. do 24. studenog 2017. godine, održan je “Sastanak Foruma sindikata trgovine u regiji Jugoistočne Europe” u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert. Tema sastanka bila je “Zaštita na radu u trgovinskom sektoru Jugoistočne Europe”. Na sastanku su aktivno sudjelovale zaposlenice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici sektora trgovine Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Rumunjske. Predstavnice našeg Zavoda, Sonja Damjanović Dešić i Dijana Krišto su u sklopu uvodnog dijela sastanka održale predavanja na temu Zaštita zdravlja i sigurnost na radu u Republici Hrvatskoj. U prvom dijelu je Sonja Damjanović Dešić prezentirala sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na pravila zaštite na radu, opća načela prevencije te zakonske obveze poslodavca i radnika. U drugom dijelu Dijana Krišto se osvrnula na zaštitu zdravlja na radu, rizike i mjere zaštite u djelatnosti trgovine te prikazala analizu ozljeda na radu prikupljenih tijekom 2016. godine u djelatnosti trgovine u Republici Hrvatskoj.