Održani stručni seminari 27. i 28. lipnja 2017. godine (Divulje)

U prostorijama tvrtke  Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split koja se  bavi djelatnošću od posebnog društvenog interesa,  u dvorani  za sastanke administratitvne zgrada  na lokaciji CUPOV Divulje, djelatnici HZZZSR-a su održali dva stručna seminara namijenjenja stručnjacima zaštite na radu, poslodavcima, ovlaštenicima poslodavaca, povjerenicima radnika, specijalistima medicine rada, kao i svima zainteresiranima iz područja Splita i okolinih mjesta.

 slika1divuljeStručni seminar “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura” održan je 27. lipnja 2017. godine, Prvi dio seminara održala Karmen Bradvica dr. med. (HZZZSR), a obuhvaćao je predavanja o zdravstvenim rizicima pri djelovanju visokih temperatura na organizam, preporuke za pravilnu prehranu i nadoknadu tekućine pri ovim uvjetima. Drugi dio seminara održao je Zlatko Šarić, dipl. ing. (HZZZSR) u sklopu kojeg je predstavio alate za praćenje uvjeta rada pri izlaganju visokim temperaturama (WBGT indeks) kao i preporuke i mjere za smanjenje rizika pri radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura. Nakon predavanja održana je radionica sa zadacima i primjerima iz prakse.

slika2divulje

 

slika3divuljeStručni seminar “Zaštitna odjeća” održan je 28. lipnja 2017. godine te se sastojao od predavanja o zaštitnoj i radnoj odjeći s interaktivnom radionicom koju je održala Natalija Pejnović, mag. ing. techn. text. (HZZZSR). U sklopu seminara gospodin Mirko Grubišić održao je izlaganje o primjerima dobre prakse u kreiranju radne odjeće tvrtke Vodovod i kanalizacija d. o. o. Split, s prikazima uzoraka radne odjeće koje su izradili u suradnji s Ustanovom DES iz Splita. Na seminaru su sudjelovali i predstavnici DVD-a Kaštel Gomilica d.o.o. za ekološku zaštitu mora koji su prezentirali zaštitnu odjeću koju koriste pri intervencijama na moru.

 

 

 

Zahvaljujemo djelatnicima tvt. Vodovod i kanalizacija d.o.o Split, a posebno gospođi Tonini Sanader i gospodinu Mirku Grubišiću na srdačnom dočeku, odličnoj organizaciji i  uspješnoj suradnji.

 

slika4divulje