IV/2012

Pravni propisi
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 126/12), temeljem kojeg se od 1. siječnja 2013. godine uvode nove tiskanice za prijavu ozljede na radu i profesionalne bolesti. Nove tiskanice i upute za njihovo ispunjavanje moći ćete pronaći na internetskoj stranici HZZO-a u izborniku Zaštita zdravlja na radu.

Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete pronaći i pratiti nove pravne propise koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Podsjećamo Vas na….

 Međunarodni skupovi
“Era nove ekonomije i novih zanimanja – ekonomija vrijednosti, održivosti, odgovornosti i zdravlja”, 2. međunarodni skup održan je 28. i 29. studenog 2012. godine u Zagrebu.

Na kongresu “Era nove ekonomije i novih zanimanja – ekonomija vrijednosti, održivosti, odgovornosti i zdravlja”  sudjelovalo je više desetaka predavača iz 8 europskih zemalja. Organizatori kongresa bili su Udruga Zdravi grad i Suradni centar za medicinu rada Svjetske zdravstvene organizacije u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Medicinskim fakultetom, Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar” – Centrom za unaprjeđenje zdravlja na radu.Više….

Radnici migranti – kako smanjiti zdravstvene rizike?
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je u suradnji s Hrvatskom udrugom za zdravo radno mjesto

T R I B I N U

Radnici migranti – kako smanjiti zdravstvene rizike?

 

koja je održana 25. listopada 2012. u dvorani kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb. Sudionici su se odazvali skupu u velikom broju zbog interesantih i aktualnih tema, a skup je za liječnike bio bodovan od strane Hrvatske liječničke komore. Svi sudionici su dobili sažetke izlaganja u pisanom obliku. Moderator skupa bila je dr. sc. Bojana Knežević.

Više….

Seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”
Zbog velikog interesa stručnjaka, organizirali smo četiri jednodnevna seminara

Ruke su vaš najvažniji alat

       21. i  22. studenog 2012., te 13. prosinca 2012.  (za stručnjake zaštite na radu)

       24. studenog 2012. (za specijaliste medicine rada)

u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Seminar je za liječnike bodovan od strane Hrvatske liječničke komore.

Seminar je besplatan.
Na 21. stučnom skupu Udruge stručnjaka zaštite iz pravnih osoba za gradnju, održavanje i zaštitu javnih cesta, od 18. listopada u Novom Vinodolskom održan je seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat“. U sklopu seminara s radionicom održana su dva predavanja. Stručnjaci zaštite na radu za područje cestogradnje pokazali su veliki interes za predavanja vezana za medicinski i tehnički apekt zaštite ruku pri radu kao i prigodnu radionicu s praktičnim zadacima i preporukama za pravilan odabir zaštitnih rukavica.

Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura”
U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (Zagreb, Radoslava Cimermana 64a) održani su 29. studenog  2012. i 11. prosinca 2012. godine jednodnevni seminari „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“. Seminar je bio namijenjen svim stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koji se susreću sa problemima rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura.

Podsjećamo Vas…

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnostInternational Social Security Association (ISSA) okuplja na međunarodnoj razini agencije i institucije čija je aktivnost usmjerena na unapređivanje socijalne sigurnosti. ISSA osigurava istraživanja, pruža informacije, stručna mišljenja i savjete u različitim područjima povezanim sa socijalnom sigurnošću. Jedno od važnih područja koji utječu na socijalnu sigurnost je zaštita zdravlja i sigurnost na radu. U okviru tih aktivnosti ISSA i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju profesionalnih rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima. Na našoj internetskoj stranici možete pročitati te vodiče prevedene na hrvatski jezik, pa tako i:

Opći vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima

 

Smjernica za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama

SMJERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA osmislio je interdisciplinarni tim stručnjakam, koristeći se Smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, te drugom dostupnom literaturom. Smjernice su namijenjene svim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima zdravstvenih ustanova koji dolaze u izravan dodir s bolesnicima. Svrha Smjernica je smanjenje broja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi koje se prenose rukama zdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj. Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi predstavljaju veliki problem u cijelom svijetu, čak 5-10% svih hospitaliziranih bolesnika dobije takvu infekciju tijekom liječenja. Poznato je da su čiste ruke najvažniji pojedinačni činitelj koji može smanjiti broj tih infekcija.

Smjernice obuhvaćaju preporuke za higijenu ruku, kiruršku pripremu ruku, odabir sredstava za higijenu ruku, njegu kože i noktiju, upotrebu rukavica, higijenu ruku bolesnika i posjetilaca, kao i ulogu edukacije. U Smjernicama je objašnjen koncept “Mojih 5 trenutaka za higijenu ruku” te je prikazan izvadak iz literature o higijeni ruku.
Smjernice su objavljene u “Liječničkom vjesniku” 2011. godine.

Čestitka Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu