I/2012

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu u Europi
„Radimo zajedno na prevenciji rizika“
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu organizira tijekom 2012. i 2013. godine Kampanju za zdrava radna mjesta na temu „Radimo zajedno na prevenciji rizika“. Kampanja započinje 18. travnja 2012. godine a posebno je usmjerena na vodstvo u tvrtkama i sudjelovanje radnika. Više o tome pročitajte na http://osha.europa.eu/en/events/launch-of-the-healthy-workplaces-campaign-2012-2013.


28. travnja
Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
“Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu” obilježava se od 2003. godine s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu. I u Hrvatskoj se obilježavanjem ovog dana nastoji utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu, te se povodom ovog dana provode različita događanja i akcije.
Profesionalne bolesti i ozljede na radu u 2011. godini u Hrvatskoj
Registar profesionalnih bolesti
Pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu djeluje Registar profesionalnih bolesti kao jedna od važnih aktivnosti od javnog interesa koju Zavod kontinuirano provodi za potrebe Ministarstva zdravlja. Registar prati priznate profesionalne bolesti na razini države i tako daje temelj za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije. U izvješću Registra za 2011. godinu možete vidjeti podatke o broju profesionalnih bolesti, karakteristikama oboljelih, uzrocima nastanka i posljedicama na radnu sposobnost oboljelih radnika.


Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom
Pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu vodi se Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom. Registar obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane u specijalističkim ordinacijama medicine rada i potvrđene od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.


Analiza ozljeda na radu
U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi se analiza ozljeda na radu uzimajući u obzir niz čimbenika, kao što su djelatnost poslodavca, spol, dob i kvalifikacije ozljeđenog, uzrok, način i mjesto nastanka, te vrsta ozljede.
Skupovi i izobrazba iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Pozivamo Vas na 4. međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA koji će se održati 19. – 22. rujna 2012. u Boriku kod Zadra. Suorganizatori skupa su:

  • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,
  • Veleučilište u Karlovcu,
  • Hrvatsko ergonomijsko društvo,
  • Boise State University-Center for Health Policy, Boise, Idaho, USA
Preventivni programi
Preventivni program prevencije HIV-a kod radnika migranata i pomoraca Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu jedan je od nositelja dijela Hrvatskog nacionalnog programa prevencije HIV/AIDS-a 2011. – 2015. Potpisivanjem Deklaracije UN-a o HIV/AIDS-u iz 2001. godine Republika Hrvatska se obvezala da će kontinuirano pratiti podatke vezane uz HIV infekciju i Ujedinjenim narodima dostavljati Izvješća. Da bi se to moglo provesti za populaciju radnika migranata i pomoraca  potrebna nam je suradnja specijalista medicine rada.

Stoga, molimo specijaliste medicine rada da daju svoj doprinos Programu prevencije HIV-a kod radnika migranata i pomoraca, popunjavanjem priloženog obrasca.
Obrazac  se može preuzeti ovdje i popunjen poslati elektronskim putem na e-mail adresu: dkristo@www.hzzzsr.hr

Najava seminara

Najava Seminara “Ruke su vaš najvažniji alat” 

 Jednodnevni seminar pod nazivom “Ruke su vaš najvažniji alat“, održavat će se tijekom svibnja 2012. godine, a u organizaciji i u prostorima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Radoslava Cimermana 64a, Zagreb. Seminar će obuhvaćati prezentaciju zaštite ruku i kože ruku sa zdravstvenog i sigurnosnog aspekta. Na seminaru će biti prikazani statistički podaci, prikazi najčešćih ozljeda i bolesti ruku pri radu, te preporuke za odabir zaštitnih rukavica pri radu. Tijekom seminara održat će se radionica s praktičnim primjerima te omogućiti otvorena diskusija s pitanjima iz prakse. Seminar je namijenjen stručnjacima zaštite na radu, koji se u radu susreću s problemima zaštite ruku i kože ruku.


Najava seminara “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”

 U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a održat će jednodnevni seminari “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”. Na Seminar pozivamo stručnjake zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu a koji se susreću sa problemima rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura. Sa ciljem obavljanja poslova bez opasnosti po život i zdravlje radnika izrađen je i prigodni poster.
U prvom dijelu seminara biti će prezentirani zdravstvani rizici rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura, preporuke za pružanje prve pomoći, te upute za način prehrane i unos tekućine u tim uvjetima. Sa sigurnosnog aspekta bit će prezentirano na koji način poslodavac treba pripremiti obavljanje poslova na otvorenom u uvjetima visokih temperatura.
U drugom dijelu seminara predviđena je radionica u kojoj će sudionici seminara na mogućim primjerima iz prakse primijeniti stečeno znanje iz prethodnih prezentacija.
Smjernice

Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku

Uporaba osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu ruku obvezna je pri izvođenju radnih zadatka gdje rizici za zdravlje i sigurnost radnika nisu dovedeni na prihvatljivu razinu primjenom osnovnih pravila zaštite na radu i odgovarajućom organizacijom radnih zadataka.
U mnogim zanimanjima rad je nezamisliv bez zdrave kože ruku, koja je prva obrana od vanjskih utjecaja. Rukavice za zaštitu ruku su dio osobne zaštitne opreme, koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite od različitih opasnosti prisutnih u radnom procesu.
IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”
 U razdoblju od studenog 2011. godine do ožujka 2012. godine u okviru IPA 2007 “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđene twinning ugovorom te su izrađeni sljedeći dokumenti: Smjernica za procjenu rizika, Smjernica za ručno prenošenje tereta te Smjernica vezana uz sjedenje kao rizik posla. Također su održane radionice o komunikacijskim vještinnama, metodologiji podučavanja te sadržaju i dinamici liječničkih pregleda vatrogasaca.  Završena je aktivnost  „Razvoj koncepta IT mreže i pratećeg software-a” za sve institucije korisnice projekta, kojom je uspostavljena baza podataka – skladište koje će biti smješteno u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Studijsko putovanje u Austriju i Slovačku
U sklopu IPA-a projekta, tijekom ožujka, za stručnjake Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, kao i za djelatnike ostalih suradnih institucija, organizirano je studijsko putovanje u Austriju i Slovačku. Za sudionike studijskog putovanja organiziran je obilazak radnih mjesta renomiranih tvornica u Austriji. Poseban interes i oduševljenje sudionici su pokazali pri posjeti Institutu za kronobiološka istraživanja u Austriji.
U Slovačkoj je održan sastanak, te razmjena iskustava iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa stručnjacima iz Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji, te pripadajućim institutima u Bratislavi.  Obilazak radnih mjesta upriličen je i u Slovačkoj, kao dio praktičnog dijela programa studijskog putovanja.