II/2010

Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada

Prema sadašnjem zakonodavstvu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  organizira tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Nakon uspješno položenog ispita, polaznici tečaja dobivaju ovlaštenja za obavljanje liječničkih pregleda članova posade pomorskih brodova, brodova i jahti.Tečaj je bio organiziran od 23. do 25. travnja i od 18. do 20. lipnja 2010. godine u Rijeci. Na prvom tečaju je sudjelovalo 36, a na drugom 16 liječnika. Svi su uspješno položili test i tako stekli dopuštenje za obavljanje pregleda pomoraca. Prema odluci Hrvatske liječničke komore sudionici tečaja su ostvarili pravo na 15 bodova. Polaznici tečaja su bili zadovoljni organizacijom,  programom tečaja, kvalitetom predavanja, kao i općim dojmom tečaja, a posebno obilaskom radnog mjesta.

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu

Početkom 2010. godine u Hrvatskoj se održao značajan broj skupova vezanih uz zaštitu zdravlja radnika. Svaki je od njih ukazao na neki od aspekata sadašnjeg stanja u zaštiti zdravlja na radu. Ovdje vas podsjećamo na neke od njih.OBILJEŽEN NACIONALNI DAN ZAŠTITE NA RADU

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, 28. travnja,  obilježen je Nacionalni dan zaštite na radu. Aktivnostima koje su se odvijale na zagrebačkom Cvjetnom trgu željela se skrenuti pažnja na sve veći broj ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja u Republici Hrvatskoj, te se promovirala prevencija kao najbolji način smanjenja broja ozljeda i profesionalnih bolesti. Povodom Nacionalnog dana zaštite na radu  Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  izradio je dva prigodna letka: Ruke su naš najvažniji alat i Toplinski stres pri radu na otvorenom .
4. SIMPOZIJ HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE
Skup pod nazivom “ZDRAVLJE NA RADU I ZDRAV RADNI OKOLIŠ: KLJUČ KVALITETE RADA LIJEČNIKA” održan je u Opatiji od 19. do 21. ožujka 2010.godine. Na vrlo interesantnom skupu liječnici su raspravljali o zaštiti svojeg zdravlja, jer samo zdrav zaposlenik-liječnik može pružiti adekvatnu uslugu liječenja bolesniku. Između ostalog, izneseni su podaci o profesionalnim bolestima zdravstvenih radnika, o stresorima kod bolničkih liječnika i o ulozi Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u zaštiti zdravlja liječnika i drugih zdravstvenih radnika.

POZIV NA 3. MEĐUNARODNI STRUČNO-ZNANSTVENI SKUP
Pozivamo Vas na 3. Međunarodni stručno-znantveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja, koji će se održati 22.- 25. rujna 2010., u turističkom naselju Borik-Zadar.
Suorganizatori skupa su:

  • Veleučilište u Karlovcu,
  • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,
  • Hrvatsko ergonomijsko društvo,
  • Boise State Universitiy-Center for Health Policy-Boise, Idaho, USA
Evidencija stručnjaka zaštite na radu

U cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pruža edukaciju, pomoć u radu, savjetovanje i informiranje te druge vidove suradnje svim sudionicima u zaštiti zdravlja radnika, pa tako i stručnjacima zaštite na radu. Da bi ta suradnja bila što učinkovitija u Zavodu je pokrenuta izrada evidencije svih stručnjaka zaštite na radu. Zato pozivamo stručnjake zaštite na radu da popune obrazac s traženim podacima i tako doprinesu izradi evidencije stručnjaka zaštite na radu na nacionalnoj razini.

ISSA smjernice
img_1273562896

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost – International Social Security Association (ISSA) okuplja na međunarodnoj razini agencije i institucije čija je aktivnost usmjerena na unapređivanje socijalne sigurnosti. ISSA osigurava istraživanja, pruža informacije, stručna mišljenja i savjete u različitim područjima povezanim sa socijalnom sigurnošću. Jedno od važnih područja koji utječu na socijalnu sigurnost je zaštita zdravlja i sigurnost na radu.U okviru tih aktivnosti ISSA i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju profesionalnih rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodiče za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima u slučaju izloženosti buci, opasnosti od padova i opasnosti pri radu sa strojevima i drugom radnom opremom.

Smjernica za rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

Rad u vrućem okolišu dovodi do opterećenja ljudskog organizma i može rezultirati oštećenjem zdravlja. Zbog toga je važno voditi brigu o zaštiti zdravlja radnika koji rade izloženi visokim temperaturama i provoditi sve raspoložive mjere da bi se postigla primjerena radna efikasnost uz istovremeno očuvanje zdravlja. U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađena je smjernica za rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura, koja može poslužiti poslodavcu, radniku i stručnjaku kao temelj i uputa za zaštitu zdravlja pri djelovanju visokih temperatura.

Pregledi radnika koji rade noću

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika koji rade noću.

Pregledi prema Zakonu o kemikalijama

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu zaprimio je u posljednje vrijeme nekoliko upita od strane specijalista medicine rada vezanih za obavljanje preventivnih pregleda prema Zakonu o kemikalijama. Da bi se razjasnili nastali problemi, doneseno je stručno mišljenje vezano za ispunjavanje uputnice za pregled i svjedodžbe za radnu sposobnost.

Profesionalne bolesti u 2009. godini

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ustrojen je i funkcionira registar profesionalnih bolesti, pomoću kojeg se prate dijagnosticirane i priznate profesionalne bolesti u Republici Hrvatskoj i analiziraju njihove posljedice.Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete vidjeti rezultate rada registra profesionalnih bolesti u 2009. godini.

Registar radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Prema odredbi članka 6.Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN br. 40/07) Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  izradio je obrazac o izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, sa potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti izložen tim tvarima. Jedan od poslova Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je i vođenje registra radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima.

Program edukacije radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim (NN 40/07), poslodavac je obvezan provesti edukaciju o zaštiti zdravlja pri radu s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima u skladu s utvrđenim programom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.