Prava i obveze poslodavaca i radnika prema važećim zakonima

Prava i obveze poslodavaca i radnika definirana su važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Ovdje možete pronaći podatke o njihovim pravima i obvezama.
 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann