Hrvatsko zakonodavstvo o zaštiti zdravlja i sigurnost na radu

Prava i obveze poslodavaca, zaposlenika i stručnjaka koji se bave zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu navedena su u domaćem zakonodavstvu. Ovdje možete pronaći poveznice na sve najvažnije hrvatske zakone i propise koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Narodne novine - NN
Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija - HIDRA
U nastavku možete pronaći sve hrvatske zakonske akte koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Za pregledavanje cjelovitog teksta kliknite na željeni naslov.

Zdravstvena zaštita

Opširnije...

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opširnije...

Mirovinsko osiguranje

Opširnije...

Zdravstveni pregledi

Opširnije...

Profesionalne bolesti

Opširnije...

Zaštita na radu

Opširnije...

Sredstva rada

Opširnije...

Rizici na radu

Azbest, buka, vibracije, karcinogeni i mutageni, kemijske i biološke štetnosti, električna energija, požar i eksplozije, rad s računalom, statodinamički napori, zarazne bolesti, zračenja.

Opširnije...

Pojedine profesionalne skupine i djelatnosti

Oružane snage, policija, privatna zaštita, oružje, razminiranje, vatrogastvo, graditeljstvo, rudarstvo, šumarstvo, školstvo, šport, državni službenici, carinici

Opširnije...

Promet (cestovni, pomorski, zračni, željeznički)

Opširnije...

Osobe s invaliditetom

Opširnije...

Opojne droge

Opširnije...

Propisi iz područja sigurnosti na radu doneseni prije 1991. godine i prihvaćeni od Republike Hrvatske

Opširnije...

Novi propisi doneseni zbog usklađivanja sa aktima Europske unije u kojima se propisuju i postupanja specijalista medicine rada/ specijalista medicine rada i sporta

Opširnije...

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann