Europsko zakonodavstvo o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu

UN
Nacionalno zakonodavstvo zemalja članica  Europske unije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na  radu uglavnom se temelji na europskom  zakonodavstvu. Od članice Europske unije  zahtijeva se primjena svih europskih direktiva o  zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Europske  direktive koje se odnose na zaštitu zdravlja i  sigurnost radnika možete pronaći na internetskoj  stranici:

Ovdje možete pronaći najvažnije europske direktive u području zaštite zdravlja i sigurnostina radu na engleskom jeziku.

 

Istu stranicu prevedenu na hrvatski jezik možete pronaći na:
https://osha.europa.eu/hr/safety-and-health-legislation

 

Prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju pravna regulativa koja stupa na snagu na dan pristupanja, prevođena  je na hrvatski jezik i postupno objavljivana u Posebnom izdanju Službenog lista Europske unije Do objave u Posebnom izdanju dostupni su privremeni tekstova koji su prevedeni na hrvatski jezik, a odobrile su ih pravne službe Vijeća Europske unije, Europskog parlamenta i Europske komisije.

Prijevodi pojedinih europskih pravnih propisa na hrvatski jezik koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete preuzeti ovdje.

1.srpnja 2013 Hrvatska je postala članica Europske unije pa na stranicama EUR-Lex-a (službeni list zakonodavstva europske unije) možete pronaći prevedene dokumente (počevši od 1.srpnja).

Okvirna Direktiva o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu

Opširnije...

Radno mjesto, radna oprema, sigurnosni znakovi, osobna zaštitna oprema

Opširnije...

Izloženost kemijskim sredstvima i kemijska sigurnost

Opširnije...

Izloženost fizikalnim štetnostima

Opširnije...

Izloženost biološkim štetnostima

Opširnije...

Propisi o radnom opterećenju, ergonomiji i psihosocijalnim rizicima

Opširnije...

Specifični propisi vezani uz djelatnosti i propisi vezani uz radnika

Opširnije...

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann