Hrvatsko i međunarodno zakonodavstvo

Na našim stranicama možete pronaći većinu hrvatskih i međunarodnih pravnih propisa vezanih za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu; kao i poveznice na te propise.
U vrijeme priključivanja Republike Hrvatske Europskoj uniji od posebnog značenja su međunarodni propisi, a posebice propisi Europske unije.

 Zakonodavstvo EU

Više o zakonodavstvu Europske unije

 

eur-Lex

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann