Smjernice projekta IPA 2007 Zdravlje i sigurnost na radu

Kao rezultat Twinning projekta IPA 2007 "Health and Safety at Work" u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nastale su brojne smjernice, odnosno dokumenti koji utvrđuju stručno prihvaćene principe i postupke u pojedinom području i u vezi su s rješavanjem nekog stručnog problema.

 

  • smjernice_IPA
  • smjernice_IPA

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann