Smjernice za rad u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima

Hrvatsko zakonodavstvo u području sigurnosti na radu propisalo je minimalne zahtjeve u pogledu uvjeta rada u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima u smislu da je poslodavac obvezan radnicima koji rade u nepovoljnim uvjetima odgovarajućom organizacijom rada, osiguranjem osobne zaštitne opreme i dr., osigurati siguran rad.

Za rad na otvorenom u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima nije propisano pri kojim uvjetima bi poslodavac trebao obustaviti radove jer postoji realna opasnost po život i zdravlje radnika.

Za rad u hladnjačama nije propisano koliko radnik dnevno može raditi u hladnjači, koliko puta tijekom radnog dana može ulaziti i izlaziti iz hladnjače i dr., a da taj rad ne utječe štetno na zdravlje radnika.

Iz tog razloga, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je smjernice u kojima su dane preporuke kako organizirati rad u svakodnevnoj praksi u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Pri izradi smjernica osim našeg zakonodavstva korištene su i preporuke nacionalnih institucija Australije, Kanade, SAD-a i EU iz područja sigurnosti.

Hladnjače

adobe pdf iconRad u hladnjačama

 

  • smjernice otvoreno

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann