Vodiči dobre prakse: Vibracije

Direktiva 2002/44/EC Europskog parlamenta i Vijeća o izloženosti radnika rizicima djelovanja fizikalnih štetnosti - vibracija (Directive 2002/44/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents - vibrations), ima cilj na razini Unije uvesti minimalne zahtjeve glede zaštite zdravlja i sigurnosti radnika koji su tijekom rada izloženi djelovanju vibracija. Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Europske komisije (European Commission Directorate General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) osigurao je izradu vodiča primjenjivih u slučajevima kada su vibracijama izložene šake i ruke radnika i kada se vibracije prenose na cijelo tijelo radnika. Tako su, kao neobvezujući vodiči za ispravno postupanje u svakodnevnoj praksi, pripremljeni:

Prijevod ovih dokumenata osiguran je i proveden u okviru MATRA projekta "Osnaživanje Hrvatskog zavoda za medicinu rada" . 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann