Letci, posteri i filmovi

 

Letci

IZAZOV : STRES NA RADU – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta.

Letak o HZZZSR-u

 

Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine

Letak "Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine"

Personal protective equipment against fall from height

 

 

 

Savjeti za mlade radnike1

 Letak "Savjeti za mlade radnike"

 

 

 

 

hot-coldRad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

Working outdoors in hot weather

Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura

Working outdoors in cold weather

 

 tereti piktogram2      

                 Križobolja - najčešća tegoba današnjeg radnika

          

 

Letak tereti

    

           Nosite teret? Čuvajte svoje zdravlje!

           Are you handling loads? Take care of your health!

 

 

OZOgic1

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave / Prelistaj letak

 Personal protective equipment for head protection / Prelistaj letak

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala / Prelistaj letak

 Personal protective equipment for legs and feet protection / Prelistaj letak

 

 

rukavice

                        Čuvajte svoje ruke formatA4  format A3

                       10 Savjeta za sigurnu uporabu zaštinih rukavica

                            pri radu s organskim otapalima

                                  Ruke su Vaš najvažniji alat format A4

                                   Hands are your most important tool  format A4

 

 

traktor Sigurno rukovanje, skladištenje i zbrinjavanje goriva, maziva i ulja

Siguran rad s poljoprivrednim strojevima i uređajima

Safe work with agricultural machinery and devices

Siguran rad s traktorom

Safe work with tracktor

 

ne piti

  

    RADITI I ZDRAV BITI NA POSLU NE PITI - EWA letak  format A4 

 

 

 

          HIV 

            HIV/AIDS preventivni program za radnike migrante format A4

 

 

 

Posteri

5. Međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA održao se od 17. do 20. rujna 2014. u Boriku kod Zadra. Na ovom Skupu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavio se sljedećim poster prezentacijama:

M. Ptičar, N. Turčić, I. Ostović}adobe pdf iconMULTIDISCIPLINARNI STRUČNI TIM ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

T. Stević, I. Kovačević Cvetko, Ž. Sokolović Pavić }adobe pdf iconSVRHA CITOGENETSKIH TESTOVA U ZAŠTITI ZDRAVLJA RADNIKA KOJI RADE S KARCINOGENIM I MUTAGENIM TVARIMA

N. Pejnović, M. Bubaš, D. Krišto, M. Mihalinac Bolanča, J. Škreblin}adobe pdf iconZAŠTITNA ODJEĆA

J. Škreblin, N. Pejnović, M. Mihalinac Bolanča}adobe pdf iconUPORABA ZAŠTITNIH RUKAVICA U PRAKSI

K. Dežmar Krainz}adobe pdf iconPOLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU EUROPSKE UNIJE

A. Cesar, Z. Šarić, T. Mudrovčić}adobe pdf iconMJERE ZAŠTITE U PRAKTIČNOJ NASTAVI ZA OBRAZOVNI PROGRAM STOLAR

S. Damjanović Dešić, Z Šarić, I. Krišto}adobe pdf iconMJERE ZAŠTITE U PRAKTIČNOJ NASTAVI ZA OBRAZOVNI PROGRAM KEMIJSKOG TEHNIČARA

Z. Šarić, A. Cesar, I. Krišto}adobe pdf iconMJERE ZAŠTITE U PRAKTIČNOJ NASTAVI ZA OBRAZOVNI PROGRAM POLJOPRIVREDNOG TEHNIČARA

 ______________________________________________________________

XX World Congress on Safety and Health at Work 2014 - Global Forum for Prevention održan je od 24. do 27. kolovoza 2014. u Frankfurtu, Njemačka. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu aktivno je sudjelovao na ovom kongresu sa sljedećim posterom:

adobe pdf iconProtective gloves and latex allergy

Ovo je verzija postera na hrvatskom jeziku:

adobe pdf iconZaštitne rukavice i alergije na lateks

 ______________________________________________________________

4. Međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA održao se od 19. do 22. rujna 2012. u Boriku kod Zadra. Na ovom Skupu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavio se sljedećim poster prezentacijama:

A. Cesar, Z. Šarić, S. Damjanović Dešić}adobe pdf iconOSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA

Z. Šarić, A. Cesar, S. Damjanović Dešić}adobe pdf iconOSOBNA ZAŠTITNA OPREMA U POLJOPRIVREDI

A. Šijaković, M. Batak, I. Krišto}adobe pdf iconNORME ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

A. Šijaković, M. Batak, I. Krišto}adobe pdf iconSMJERNICE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA NA RADU

N. Pejnović, A. Bogadi Šare, M. Bubaš, B. Knežević, D. Krišto, K. Zahariev Vukšinić}adobe pdf iconOSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU SLUHA

 ______________________________________________________________

Posteri za rad u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima:

Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura

Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

Projekt "Primjena mjera i informiranost o zaštiti na radu u srednjim i strukovnim školama"

tehničar

Edukativni posteri za zanimanja:

 - građevinski tehničar

 - grafički tehničar

 - kemijski tehničar

               - poljoprivredni tehničar

               - šumarski tehničar

               - stolar

               - ugostiteljska zanimanja

               - uslužna zanimanja

 

Filmovi

 

Kampanja za zdravo radno okruženje „Upravljanje stresom za zdrava mjesta rada”:

 

 ______________________________________________________________

 

Edukativni film "10 minuta za HIV":

 

 ______________________________________________________________

 

Kako učinkovito i sigurno skinuti rukavice:

 

 ______________________________________________________________

 

Video o zaštiti kože:

 

 ______________________________________________________________

 

Pogledajte video klipove sa izvora rijeke Jadro:

 

 

 

 ______________________________________________________________

 

 Pogledajte video klipove snimljene u tvrtci "Kamen" d.d. Pazin:

 

 

 

 

 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann