STRUČNI SEMINARI I SKUPOVI ODRŽANI U ORGANIZACIJI HZZZSR-a

a

Održani Stručni seminari „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

Opširnije...

Stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta

 

O seminaru

 

Naziv seminara
„IZAZOV: STRES NA RADU

Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

 

Ciljna skupina
 • Stručnjaci zaštite na radu
 • Specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta
 • Psiholozi
 • Poslodavci i ovlaštenici poslodavca
 • Povjerenici radnika
 • Radnici
Cilj izobrazbe
 • Informiranje o psihosocijalnim rizicima, stresu na radu i negativnim učincima stresa na radnike i na organizacije
 • Edukacija o procjeni psihosocijalnih rizika, osmišljavanju i uvođenju preventivnih mjera u organizacije s ciljem smanjivanja i uklanjanja psihosocijalnih rizika na radnom mjestu
 • Informiranje o strategijama suočavanja sa stresom (za radnike)
Sadržaj
 • Psihosocijalni rizici i stres na radu
 • Zdravstveni učinci stresa
 • Procjena psihosocijalnih rizika i mjere prevencije
 • Radionica s primjenom upitnika za procjenu psihosocijalnih rizika, interpretacijom dobivenih rezultata i osmišljavanjem mjera prevencije za pojedinačne slučajeve
 • Radionica za radnike uključuje vježbe o učinkovitim i neučinkovitim načinima suočavanja sa stresom
Način realizacije Predavači Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Helena Koren, mag. psih

Ana Zavalić, dr. med

Termini održavanja
 • Više puta godišnje
 • Prema zahtjevima, ovisno o broju polaznika
Predviđeno trajanje    3,5 sati
Mjesto održavanja
 • Prostorije Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
 • Prostorije korisnika (prema dogovoru)
Cijena    Besplatno
Organizator    Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

 

 

 
 
 
 
 
 

Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje"

Opširnije...

"Svečano obilježeno 20 godina rada HZZZSR-a"

IMG 6557
 
 
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obilježio je 20 godina svog rada svečanim skupom održanim 26. siječnja 2016. godine u prostorima škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar".

Opširnije...

Stručni seminar "Ruke su Vaš najvažniji alat"

Opširnije...

Stručni seminar "Zaštitna odjeća"

Opširnije...

Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine"

Opširnije...

Održani Stručni seminari „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

11. veljače 2017. godine djelatnice HZZZSR-a, Helena Koren, mag. psih i Ana Zavalić, dr. med održale su stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta u sklopu Sekcije psihologa u medicini rada, u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva.

Opširnije...

Održani Stručni seminari „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

6. i 7. veljače 2017. godine djelatnice HZZZSR-a, Helena Koren, mag. psih i Ana Zavalić, dr. med održale su stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta u Dječjem vrtiću Maslačak na 2 lokacije, Zaprešić i PO Brdovec.

Seminar je bio namijenjen svim zaposlenicima dječjeg vrtića: odgajateljicama, stručnom timu i zdravstvenim djelatnicima te drugim zaposlenicima kao što su kuharice, spremačice i domari.

Opširnije...

Stručni seminari
"Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala"
"Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica"

Opširnije...

 

Stručni seminar "Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura"

Opširnije...

 
 
Stručni seminar "Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura"

Opširnije...

Suradnja s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje

DUZS
 
Hrvatski zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pokrenuo je suradnju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, te je 26. veljače 2016.  upriličena posjeta djelatnika Zavoda Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS). Zahvaljujemo djelatnicima DUZS-a na gostoprimstvu i suradnji.
 

Opširnije...

Stručni seminar „Stres na radu: izvori, posljedice i intervencije“

Opširnije...

Održan stručni seminar o osobnoj zaštitnoj opremi

26082016U organizaciji poduzeća "Siga" d.o.o. iz Varaždina i kompanije MSA održan je stručni seminar pod nazivom "Osobna zaštitna oprema - upotreba, servis i periodički pregledi". Seminar je održan u Sv. Martinu na Muri 25. i 26. kolovoza 2016. godine, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Nakon uvodne riječi direktorice Marijane Premužić, uslijedila su dva izlaganja: "Postupci ocjenjivanja sukladnosti osobne zaštitne opreme" (Marijan Povodnik), i "Perodički pregledi, servis i trajanje osobne zaštitne opreme" (Lachezar Vunchev i Dejan Kešina). Praktični dio seminara odnosio se na prezentaciju i upotrebu osobne zaštitne oprema, a održan je ispred kongresnog centra.

"Razvoj modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu"

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održava stručni seminar kao aktivnost u sklopu projekta "Razvoj modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu" na kojem je predstavljen razvijeni model, te plan provedbe testiranja modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu (pilot projekt).Seminar je besplatan, namijenjen je stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koje su zainteresirane za istraživanje nesreća i nezgoda na radu, te sudjelovanje u pilot projektu.

Seminar je održan u tri termina i to 3., 6. i 13. lipnja 2016. u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te 8. lipnja 2016. u Sisku u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijska komora Sisak.
Tečaj "Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja - izobrazba za specijaliste medicine rada i sporta"

Opširnije...

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

Opširnije...

Okrugli stol „Svrha mikronukleus testa u zaštiti zdravlja radnika koji rade sa citotoksičnim lijekovima“

Zagreb, srpanj 2013.

Opširnije...

Suradnja sa Sindikatom trgovine Hrvatske

Split, Osijek, Zagreb, Rijeka, Varaždin, travanj 2013.

Opširnije...

Suradnja s Državnim inspektoratom

Split, Varaždin, Zagreb, Rijeka, Osijek, ožujak, 2013.

 

Opširnije...

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann