STRUČNI SEMINARI I SKUPOVI ODRŽANI U ORGANIZACIJI HZZZSR-a

a

Stručni seminar Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta

Opširnije...

Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje"

Opširnije...

"Svečano obilježeno 20 godina rada HZZZSR-a"

IMG 6557
 
 
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obilježio je 20 godina svog rada svečanim skupom održanim 26. siječnja 2016. godine u prostorima škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar".

Opširnije...

Stručni seminar "Ruke su Vaš najvažniji alat"

Opširnije...

Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela"

Opširnije...

Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine"

Opširnije...

Stručni seminari
"Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala"
"Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica"

Opširnije...

 

Stručni seminar "Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura"

Opširnije...

 
 
Stručni seminar "Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura"

Opširnije...

Suradnja s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje

DUZS
 
Hrvatski zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pokrenuo je suradnju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, te je 26. veljače 2016.  upriličena posjeta djelatnika Zavoda Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS). Zahvaljujemo djelatnicima DUZS-a na gostoprimstvu i suradnji.
 

Opširnije...

Stručni seminar „Stres na radu: izvori, posljedice i intervencije“

Opširnije...

Održan stručni seminar o osobnoj zaštitnoj opremi

26082016U organizaciji poduzeća "Siga" d.o.o. iz Varaždina i kompanije MSA održan je stručni seminar pod nazivom "Osobna zaštitna oprema - upotreba, servis i periodički pregledi". Seminar je održan u Sv. Martinu na Muri 25. i 26. kolovoza 2016. godine, a sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela. Nakon uvodne riječi direktorice Marijane Premužić, uslijedila su dva izlaganja: "Postupci ocjenjivanja sukladnosti osobne zaštitne opreme" (Marijan Povodnik), i "Perodički pregledi, servis i trajanje osobne zaštitne opreme" (Lachezar Vunchev i Dejan Kešina). Praktični dio seminara odnosio se na prezentaciju i upotrebu osobne zaštitne oprema, a održan je ispred kongresnog centra.

"Razvoj modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu"

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održava stručni seminar kao aktivnost u sklopu projekta "Razvoj modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu" na kojem je predstavljen razvijeni model, te plan provedbe testiranja modela za istraživanje nesreća i nezgoda na radu (pilot projekt).Seminar je besplatan, namijenjen je stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koje su zainteresirane za istraživanje nesreća i nezgoda na radu, te sudjelovanje u pilot projektu.

Seminar je održan u tri termina i to 3., 6. i 13. lipnja 2016. u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te 8. lipnja 2016. u Sisku u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijska komora Sisak.
Tečaj "Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja - izobrazba za specijaliste medicine rada i sporta"

Opširnije...

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada i sporta

Opširnije...

Okrugli stol „Svrha mikronukleus testa u zaštiti zdravlja radnika koji rade sa citotoksičnim lijekovima“

Zagreb, srpanj 2013.

Opširnije...

Suradnja sa Sindikatom trgovine Hrvatske

Split, Osijek, Zagreb, Rijeka, Varaždin, travanj 2013.

Opširnije...

Suradnja s Državnim inspektoratom

Split, Varaždin, Zagreb, Rijeka, Osijek, ožujak, 2013.

 

Opširnije...

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann