Procjena rizika

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Ona omogućuje prepoznavanje svih opasnosti koje mogu naškoditi radnicima i uzrokovati neželjene posljedice te procjenjivanje ozbiljnosti tih posljedica i pronalaženje najprikladnijih rješenja za zaštitu od njih. Prevencija je vodeće načelo procjene rizika.

Prema hrvatskom zakonodavstvu o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu procjenu rizika treba napraviti za svako radno mjesto jer je ona temeljni dokument za provedbu mjera u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu radnika.

Tijekom postupka procjene rizika treba:

  • Prepoznati opasnosti i opasne situacije
  • Prepoznati sve osobe koje mogu biti izložene utvrđenim opasnostima
  • Prepoznati vrste i težine mogućih oštećenja zdravlja i učestalost izloženosti
  • Procijeniti razinu rizika = vjerojatnost štete * posljedice štete u stvarnim okolnostima
  • Istražiti mogućnosti za uklanjanje ili smanjenje razine rizika
  • Odrediti postupke po prioritetima i odlučiti o mjerama za uklanjanje ili smanjenje rizika
  • I na kraju je dokumentirati

Informacije o procjeni opasnosti možete pronaći na internet stranicama:

European Agency for Safety and Health at Work http://hwi.osha.europa.eu/ra_tools_generic/
Health and Safety Executive http://www.hse.gov.uk/pubns/raindex.htm

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann