MATRA projekt
Jačanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
u području sigurnosti na radu

MATRA projekt 2011

 

U siječnju 2011.godine, u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, započela je provedba projekta u sklopu bilateralnog predpristupnog programa tehničke pomoći Kraljevine Nizozemske MATRA, pod nazivom "Jačanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u području sigurnosti na radu". Svrha projekta je ojačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a projekt se provodio tijekom 2011. godine.

Projekt je provodilo nizozemsko Ministarstvo za socijalna pitanja i zapošljavanje sa partnerima TNO - Innovation for Life (Healthy living) institutom za istraživanja i nizozemskim Inspektoratom rada.

Transfer znanja
U sklopu projekta organizirano je studijsko putovanje u Kraljevinu Nizozemsku. Tom je prilikom delegacija HZZZSR-a posjetila Ministarstvo za socijalna pitanja i zapošljavanje, Inspektorat rada, Nacionalni istraživački centar „TNO“ i tvornicu čelika „TATA STEEL“. Osim predstavnika navedenih institucija, na sastancima su sudjelovali i predstavnici Nizozemskog društva industrijskih higijeničara „Arboplaats“, Udruge za zdrav i siguran rad u građevinarstvu „ARBOUW“ i Konzultantskog društva za poslove zaštite na radu „365“. Na studijskom putovanju, kroz gore navedene posjete i predavanja, delegacija Zavoda je dobila uvid u funkcioniranje sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Nizozemskoj, a posebno u edukaciju stručnjaka u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, principe i praktične primjere procjene rizika na radu, procjenu izloženosti opasnim tvarima na radu, statistička istraživanja u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu na nacionalnoj razini, implementaciju dobre prakse u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu na razini pojedinih gospodarskih grana. 

U Zagrebu su održane stručne radionice s različitim temama. Jedna od tema radionica bila je adobe pdf iconanaliza uzroka nesreća na radu gdje je naglašena potreba za provođenjem analiza nesreća, predstavljene su metode provođenja same analiza, važnost pronalaženja direktnih i indirektnih uzroka nesreća te važnost učenja na nesrećama kako bi se takvi događaji spriječili u budućnosti. Radionicom o adobe pdf iconprofesionalnim kvalifikacijama stručnjaka u području zdravlja i sigurnosti predstavljen je sustav edukacije, registracije i certifikacije stručnjaka u Kraljevini Nizozemskoj. Radionicom o ulozi stručnjaka zaštite na radu u mjerenju čimbenika radnog okoliša opisana su znanja koja stručnjak mora usvojiti kako bi mogao prepoznati, ocijeniti  te kontrolirati štetne čimbenike u radnom okolišu. Osim navedenih adobe pdf iconradionica, raspravljalo se i o smanjenju stopa nesreća na radu na europskom nivou te odnosu vlade i istraživačkih institucija u Kraljevini Nizozemskoj.

Analiza stanja u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja u Republici Hrvatskoj
Napravljena je adobe pdf iconanaliza uloga, zadataka i nadležnosti institucija koje se bave područjem sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u Hrvatskoj. Također je napravljena i usporedba sa sustavom u Nizozemskoj. Analizom su identificirani nedostaci i istaknute potrebe za poboljšanjima u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja u Republici Hrvatskoj.
U okviru projekta putem internetskog upitnika napravljeno je adobe pdf iconistraživanje među stručnjacima zaštite na radu. Svrha istraživanja je bila dobiti informacije o područjima interesa, edukaciji i problemima  s kojima se stručnjaci zaštite na radu svakodnevno susreću te njihova očekivanja od HZZZSR-a u smislu pomoći pri uklanjanju tih problema. 

Preporuke proizašle iz projekta
Analizom postojećeg stanja utvrđeni su nedostaci u sustavu edukacije stručnjaka zaštite na radu. Kao najveći nedostaci istaknuta su nejednaka znanja i velike razlike u temeljnom obrazovanju stručnjaka te nedostatak trajne stručne edukacije u sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu. Predstavljene su adobe pdf iconkompetencije i sustav edukacije, registracije i certifikacije stručnjaka u Nizozemskoj te su dane adobe pdf iconpreporuke za stručne kompetencije stručnjaka u Hrvatskoj, koje su izrađene na temelju analize poslova koje stručnjaci obavljaju i zahtjeva za stručnim kompetencijama stručnjaka u zemljama Europske Unije.
Na temelju analize stanja i analize nedostataka u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu donesene su preporuke za poboljšanje stanja. Rezultat je nastanak adobe pdf iconakcijskog plana koji definira aktivnost HZZZSR-a i čija će provedba doprinijeti implementaciji preporuka. Sa akcijskim planom Zavoda upoznati su dionici u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu na završnom seminaru kojim su predstavljene aktivnosti i rezultat MATRA projekta.
U word imagezavršnom dokumentu MATRA projekta opisane se zadaće i aktivnosti koje Zavod obavlja, a koje su propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zaštiti na radu. Napravljena je usporedba HZZZSR-a i sličnih institucija na europskom nivou koje djeluju u polju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Navedeni su nedostaci koji su identificirani u toku projekta analizom postojećeg stanja te definirane preporuke za poboljšanje sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u Republici Hrvatskoj.

 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann