MATRA projekt 2011
This site has been financed by the Dutch Government - EVD - International Bussiness and Co-operation Agency, within the preaccession MATRA project.

Izrada ove internetske stranice financirana je od strane Vlade Kraljevine Nizozemske u okviru MATRA projekta "Osnaživanje Hrvatskog zavoda za medicinu rada".

 

 

MATRA projekt
adobe pdf iconOsnaživanje Hrvatskog zavoda za medicinu rada

U ime nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i okoliša, EVD (Agencija za međunarodnu suradnju) primjenjuje Program predpristupnih MATRA projekata. Svrha ovih projekata je pridonijeti lakšem i bržem pristupu Europskoj zajednici. Jedan od MATRA projekata koji se tijekom 2006. i 2007. godine provodio u Hrvatskoj je projekt „Osnaživanje Hrvatskog zavoda za medicinu rada” (eng. Strengthening of the Croatian Institute of Occupational Health). Njegov je bio cilj pomoći Hrvatskoj u primjeni EU Direktiva u području zaštite zdravlja na radu i posebice pomoći jačanju Hrvatskog zavoda za medicinu rada (HZMR) kao važnog segmenta u organizaciji i funkcioniranju zdravstvene zaštite na radu.

Projekt je dobilo pet udruženih nizozemskih partnera, tj. Interaction in Health/Public Health Consultants, AStri Research and Consultancy, the Netherlands School of Public and Occupational Health, The Netherlands Society of Occupational Health, TNO-Quality of Life. Svih pet organizacija imaju obimno iskustvo na međunarodnim projektima i programima s područja zaštite zdravlja na radu i medicine rada. Također igraju važnu ulogu u Nizozemskoj na području istraživanja, konzaltinga i edukacije iz područja medicine rada i javnog zdravstva.

Svrha ovog MATRA projekta je bila jačanje kapaciteta HZMR u obavljanju svojih zadataka u zaštiti zdravlja na radu uspostavljanjem optimalne organizacijske strukture HZMR, unaprjeđivanjem edukacijske funkcije, razvijanjem kvalitete rada u medicini rada i osnaživanjem informacijske funkcije. Projekt je započeo 2006. godine održavanjem adobe pdf iconokruglog stola “Značaj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji“, na kojem su sudjelovali predstavnici HZMR, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Koordinacije za zaštitu na radu SSSH, Hrvatske udruge poslodavaca, stručnjaka zaštite na radu i specijalista medicine rada. Sudionici su bili upoznati sa situacijom i problemima u adobe pdf iconnašoj zemlji i sa značajem i važnošću zaštite zdravlja radnika u zemljama članicama i pristupnicama adobe pdf iconEuropskoj uniji. U okviru projekta bilo je organizirano studijsko putovanje u Nizozemsku, pri čemu su predstavnici HZMR, ministarstava i stručnjaka posjetili , Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Inspektorat rada i jednu veliku službu medicine rada i sve institucije konzorcija koji je provodio projekt.

Optimalna organizacija HZMR. U okviru ovog dijela projekta bilo je planirano raditi na postizanju optimalne organizacijske strukture HZMR i drugih čimbenika važnih za njegovo djelovanje i razvoj, kao što su funkcije, osoblje, vanjski odnosi, suradnja i strategija. Međutim, tijekom trajanja projekta sazrjela je u našem društvu i među sudionicima projekta ideja o osnivanju institucije na nacionalnoj razini koja bi bila sukladna organizaciji i funkcijama sličnih ustanova u Europskoj uniji, a obuhvaćala bi i ujedinjavala sve segmente zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zbog toga je u rujnu 2007. godine organizirana adobe pdf iconradionica “Ustroj i zadaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu” u koju su bili uključeni čimbenici važni za organizaciju i provođenje djelatnosti zaštite zdravlja na radu, kao što su predstavnici HZMR, sindikata, udruge poslodavaca, Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Državnog inspektorata, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” i Visoke škole za sigurnost. Na radionici se raspravljalo o potrebi uspostavljanja nacionalne institucije s aspekta adobe pdf iconeuropskih principa u zaštiti zdravlja radnika i s aspekta adobe pdf iconnaših potreba i mogućnosti, a plodna rasprava je rezultirala adobe pdf iconzaključnim dokumentom, koji predstavlja temelj daljnje suradnje na uspostavi nove institucije.

Edukacijska funkcija HZMR.Potreba za edukacijom specijalista medicine rada ispitana je putem adobe pdf iconupitnika i na temelju rezultata tog upitnika održavani su tečajevi i radionice za specijaliste medicine rada vezani za aktualne teme kao što su novosti u struci i adobe pdf iconMATRA projektu, novo zakonodavstvo i adobe pdf iconizrada standarda i načini adobe pdf iconinformiranja i pronalaženja podataka u zaštiti zdravlja radnika. Radionice su bile organizirane u četiri grada kako bi što veći broj specijalista medicine rada imao priliku aktivno sudjelovati u njihovom radu. Radionicama su prisustvovali praktički svi specijalisti medicine rada aktivni u provođenju zaštite zdravlja radnika.

Poboljšanje kvalitete rada u medicini rada. Poboljšanje kvalitete rada u medicini rada je u okviru projekta realizirano izradom standardiziranih alata za praktični rad i unaprjeđenjem stručnog nadzora kvalitete rada u ordinaciji medicine rada sukladno dobroj praksi koja se primjenjuje u Europskoj uniji. U tu svrhu su izrađeni prijedlozi jedinstvenog zdravstvenog kartona i adobe pdf iconkontrolne liste za smetnje radnika te prijedlozi obrasca adobe pdf iconkontrolne liste i adobe pdf iconsmjernica za obilazak radnog mjesta. Ovi dokumenti su bili tijekom 2007. godine testirani u praksi, a nakon evaluacije rezultata testiranja usuglašeni dokumenti su predloženi za kontinuiranu primjenu u medicini rada. Ujedno su izrađeni i dokumenti za nadzor ordinacija medicine rada (adobe pdf iconnalog za nadzor, adobe pdf iconobavijest o stručnom nadzoru, adobe pdf iconkontrolna lista za nadzor i adobe pdf iconobavijest o rezultatu nadzora). Ovi dokumenti su također testirani u praksi te su im usuglašeni konačni oblici koji će HZMR koristiti pri redovitom stručnom nadzoru. Na adobe pdf iconzaključnom sastanku MATRA projekta 7.12.2007. godine, kada su usuglašavani navedeni dokumenti, sudjelovali su predstavnici adobe pdf iconZdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i adobe pdf iconHrvatske liječničke komore te nizozemski konzultanti s izlaganjima vezanim uz adobe pdf iconzdravstvene preglede i adobe pdf iconnadzor kvalitete rada u medicini rada te adobe pdf iconeuropske principe i strategije u području zaštite zdravlja radnika.

Informacijska funkcija HZMR.Informacijska funkcija HZMR je u davanju informacija iz područja zaštite zdravlja radnika specijalistima medicine rada, svim drugim sudionicima zaštite zdravlja radnika, poslodavcima, radnicima, a i široj javnosti. To je ostvareno uspostavom internetske stranice te budućom kontinuiranom izradom elektroničkog letka s novim i aktualnim vijestima i informacijama vezanim za medicinu rada i sveukupnu zaštitu zdravlja radnika.

MATRA projekt „Osnaživanje Hrvatskog zavoda za medicinu rada” je jedna od značajnih aktivnosti, koje je HZMR provodio na unaprjeđivanju struke medicine rada i na uspostavljanju djelotvornog sustava zaštite zdravlja radnika u našoj zemlji. Sve adobe pdf iconaktivnosti i rezultati projekta prikazani su na 4. Hrvatskom kongresu medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem i 14. Međunarodnom kongresu o ordinacijama medicine rada Međunarodne komisije za medicinu rada. Prema predviđenom planu krajem 2007. godine projekt završava. Međutim, s obzirom na potrebu daljnjih aktivnosti u uspostavi i organiziranju nacionalne institucije u području zaštite zdravlja radnika MATRA projekt je bio produljen i tijekom prve polovine 2008. godine. Organizirane su još dvije radionice, a kao rezultat su izrađene adobe pdf icon"Preporuke za ustanovljavanje novog Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu"          

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann