Projekt "Razvoj modela za istraživanje nesreća i incidenata na radu"

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu zajedno s projektnim partnerima  provodi projekt  „Razvoj modela za istraživanje nesreća i incidenata na radu“ kojem je svrha podizanje svijesti o važnosti i prednostima istraživanja nesreća i incidenata na radu te ostvarivanje pozitivnog utjecaja na smanjenje broja ozljeda na radu. Specifični cilj je razviti model za istraživanje nesreća na radu i provesti edukaciju stručnjaka zaštite na radu o praktičnoj primjeni razvijenog modela.
 
Prvi rezultat projekta je provedena analiza postojećeg stanja u području istraživanja nesreća i nezgoda (incidenata) na radu među stručnjacima zaštite na radu. Rezultati analize su ukazali na nedostatnu praksu u provođenju istraživanja nesreća i nezgoda na radu te na potrebu edukacije stručnjaka zaštite na radu u tom području.
 
Drugi rezultat projekta je izrađena praktična Smjernica za istraživanje nesreća i incidenata na radu i pripadajući model u izradi kojih su, osim projektnog tima Zavoda, aktivno sudjelovali i  projektni partneri (predstavnici Inspektorata rada i Hrvatskog zavod za zdravstveno osiguranje te stručnjaci zaštite na radu iz Hrvatskih autocesta održavanja i naplate cestarine d.o.o., Hrvatske pošte d.d., Plive d.o.o., Selk-a d.d., Zagrebačkog Holding d.o.o. i INA-e d.d.).  Smjernica donosi terminologiju vezanu za istraživanje nesreća i nezgoda na radu, zakonsku osnovu, ciljeve istraživanja, uzroke nesreća na radu te opis samog postupka istraživanja. Model za istraživanje nesreća i nezgoda na radu nalazi se u formi obrasca koji korisnici mogu prilagoditi svojim potrebama i konkretnim okolnostima događaja. Kako bi potvrdili primjenjivost i prilagodljivost modela, isti je potrebno testirati na stvarnim događajima.
 
U tijeku su aktivnosti vezane za rezultat tri, a to je upravo  provođenje „pilot testiranja“ izrađenog modela od strane poslovnih organizacija koje su pristale sudjelovati u testiranju. Predviđeno vrijeme trajanja testiranja je 6 mjeseci, a početkom 2017. godine prikupit će se povratne informacije o primjenjivosti i prilagodljivosti modela svakom pojedinom slučaju te će se na osnovu njih izvršiti završne korekcije modela. Smjernica i model će potom biti predstavljeni široj javnosti putem internetske stranice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te putem stručnih seminara za edukaciju poslodavaca i stručnjaka zaštite na radu na ovu temu, što je ujedno četvrti i posljednji rezultat ovog projekta.
 
Svaku nesreću na radu, osim kao neželjeni događaj sa štetnim posljedicama, možemo promatrati i kao priliku za učenje na vlastitim i tuđim pogreškama te poduzimanje radnji kojima ćemo spriječiti takve događaje u budućnosti. Bitno je osvijestiti kako najveću korist možemo imati upravo od istraživanje nezgoda (incidenata) na radu koje pak treba shvatiti kao upozorenje, odnosno, najavu same nesreće na radu te spriječiti njezin nastanak.