Svečano zatvaranje IPA projekta 2007

Twinning projekt IPA 2007 pod nazivom "Zaštita na radu i zaštita zdravlja" svečano je otvoren 25. siječnja 2011. godine, a provodio se 18 mjeseci. Svečano zatvaranje projekta IPA održano je 3. srpnja 2012. u Informacijskom centru Europske unije, u Zagrebu. Twinnig partneri su predstavili glavne rezultate projekta i postignuća koja su bila usmjerena na poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta hrvatskih državnih tijela u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Svečanost je završila dodjelom certifikata aktivnim sudionicima Twinning projekta za razdoblje od siječnja 2011. do lipnja 2012. godine.

  • Svečano zatvaranje IPA projekta 2007

Dvadeset petog siječnja 2011. godine svečano je otvoren Twinning projekt "Zaštita i sigurnost na radu". Više informacija o spomenutom projektu možete pogledati u prilozima.

Prilozi:

adobe pdf icon1. Presentation Component 1 Koerbler.pdf

adobe pdf icon2. Fact sheet_EN_17 1 11

adobe pdf icon3.Fact sheet_CRO_17 1 11.pdf

 

Studijsko putovanje u Austriju i Slovačku

  • Studijsko putovanje u Austriju i Slovačku
U sklopu IPA-a projekta, tijekom ožujka 2012. godine, za vodeće djelatnike Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao i za djelatnike suradnih institucija korisnica projekta, organizirano je studijsko putovanje u Austriju i Slovačku. Za sudionike studijskog putovanja organiziran je obilazak radnih mjesta renomiranih tvornica u Austriji. Poseban interes i oduševljenje sudionici su pokazali pri posjeti Institutu za kronobiološka istraživanja u Austriji.

U Slovačkoj je održan sastanak, te razmjena iskustava iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa stručnjacima iz Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji, te pripadajućim institutima u Bratislavi.  Obilazak radnih mjesta upriličen je i u Slovačkoj, kao dio praktičnog dijela programa studijskog putovanja.

  • Smjernice
U razdoblju od studenog 2011. godine do ožujka 2012. godine u okviru IPA 2007 "Zdravlje i zaštita na radu" provodile su se aktivnosti predviđenim twinning ugovorom te su izrađeni sljedeći dokumenti: Smjernica za procjenu rizika, Smjernica za ručno prenošenje tereta te Smjernica vezana uz sjedenje kao rizik posla. Također su održane radionice na temu komunikacijske vještine, metodologija podučavanja i sadržaj i dinamika liječničkih pregleda vatrogasaca po kategorijama.  Završena je aktivnost  „Razvoj koncepta IT mreže i pratećeg software-a za sve institucije korisnice projekta, kojom je uspostavljena baza podataka- skladište koje će biti smješteno u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

  • Radionice
U okviru projekta, tijekom kolovoza, rujna i listopada 2011. godine, provodile su se radionice, okrugli stolovi  i priprema smjernica sa slovačkim i autrijskim ekspertima.

Tematska područja obuhvaćala su "Upravljanje rizicima vezanim za sjedenje na radnom mjestu", "Upravljanje rizicima vezanim uz ručno prenošenje tereta" i „Poboljšanja u prosljeđivanju informacija putem e-learninga, prigodnih publikacija i organiziranih kampanja“. Također je nastavljen rad na „Razvoju koncepta IT mreže i pratećeg software-a za sve institucije korisnice projekta“ u svrhu povezivanja HZZZSR-a, HZZO-a, DI i Odjela za zaštitu na radu MINGORP-a u sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i u prostorima MINGORP-a, a sudjelovali su djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Državnog inspektorata.

Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u adobe pdf iconTwinning news projekta na hrvatskom jeziku.

  • Studijsko putovanje Austrija
U sklopu IPA-a projekta, od 13. do 17. lipnja 2011. godine, organizirano je studijsko putovanje u Austriju i Slovačku. Sudionici studijskog putovanja posjetili su regionalni ured AUVA-e, te pripadajuće bolnice i klinike za liječenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Upriličen je posjet austrijskom Institutu za kronobiološka istraživanja, te Institutu za prevenciju prašine i silikoze. U Slovačkoj je održan sastanak sa stučnjacima iz Ministarstva rada i socijalne skrbi, Zavoda za socijalno osiguranje i Klinikom za medicinu rada i toksikologiju u Bratislavi.

  • Radionice Austrija i Slovačka
U okviru projekta, tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2011. godine, provodile su se radionice, okrugli stolovi  i priprema smjernica sa slovačkim i autrijskim ekspertima. Tematska područja obuhvaćala su "Upravljanje rizicima vezanim za sjedenje na radnom mjestu", "Upravljanje rizicima vezanim uz karcinogene i mutagene tvari", "Procjena rizika" i  "Upravljanje rizicima vezanim uz ručno prenošenje tereta". Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a sudjelovali su djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u adobe pdf iconTwinning news projekta na hrvatskom jeziku.

  • Twinning ugovor
Tijekom ožujka u okviru IPA 2007 projekta "Zdravlje i zaštita na radu" provodile su se aktivnosti predviđene Twinning ugovorom. Održane su radionice i okrugli stolovi s austrijsko-slovačkim konzultantima-stručnjacima po pojedinim komponentama ugovora, i to  „Europska statistika ozljeda na radu”,  „Procjena opasnosti”, „Razrada koncepta IT mreže među sudionicima projekta” i „Pružanje pomoći pri razvoju i pripremi smjernica za provedbu praćenja, nadzora, statistika i analiza vezanih uz EU direktive – Izrada Priručnika kojim bi stručnjak zaštite na radu provodio unutarnji nadzor“. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Delegacije EU komisije, MINGORP-a i HZZZSR-a. Aktivno su sudjelovali djelatnici HZZZSR-a, HZZO-a, MINGORP-a, DI-a i Nezavisnih hrvatskih sindikata. Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na adobe pdf iconengleskom i adobe pdf iconhrvatskom jeziku.

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann