Projekt Europsko radno mjesto i alkohol

EWA projekt1U projektu Europsko radno mjesto i alkohol (European Workplace and Alcohol - EWA) uključeno je 30 partnera iz 12 zemalja Europe. Nositelj projekta je Katalonsko Ministarstvo zdravlja s 15 priduženih partnera i 14 suradnih partnera. Koodrinator aktivnosti u Hrvatskoj je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, uz pomoć i potporu Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot".

Predviđeno trajanje Projekta je 30 mjeseci počevši od 1. siječnja 2011. godine.

http://www.eurocare.org/eu_projects/ewa/deliverables/by_work_package/case_studies

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koordinatorice projektnih aktivnosti su mr. sc. Goranka Škeva dr. med., spec. med. rada i sporta i dr.sc. Bojana Knežević, dr. med, spec. med. rada i sporta.

Prilog:

adobe pdf iconEWA.pdf

Opširnije...

Radionica "Edukacija specijalista medicine rada i povjerenika zaštite na radu"

U sklopu projekta Europsko radno mjesto i alkohol (European Workplace and Alcohol - EWA) održane su tri edukacijske radionice za specijaliste medicine rada i povjerenike zaštite na radu i to 30. kolovoza 2012. (Zagreb), 31. kolovoza 2012. (Split), te 13. rujna 2012. (Rijeka), a u svrhu osposobljavanja specijalista medicine rada za provođenje pilot projekta i edukaciju radnika vezano uz alkohol i radno mjesto.

  • Radionica Edukacija specijalista medicine rada i povjerenika zaštite na radu

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann