Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom

 

Registar profesionalnih bolesti izazvanih azbestom

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane u specijalističkim ordinacijama i zdravstvenim ustanovama od strane specijalista medicine rada. Dijagnosticiranje, priznavanje i registriranje profesionalnih bolesti provodi se prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN102/98), Zakonu o listi profesionalnih bolesti (NN162/98, 107/07), Zakonu o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07) i Pravilniku o  uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom (NN 134/08). Bolesti izazvane azbestom ujedno se potvrđuju od strane Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i priznaju od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ovakav postupak priznavanja profesionalnih bolesti omogućuje potpuno registriranje i praćenje profesionalnih bolesti izazvanih azbestom na nacionalnoj razini.

Registar profesionalnih bolesti izazvanih azbestom HZZZSR obuhvaća slijedeće podatke:

  • Zdravstvene ustanove i specijalističke ordinacije te specijalisti medicine rada koji su proveli postupak dijagnosticiranja profesionalnih bolesti izazvanih azbestom,
  • Podaci o oboljelom radniku u kojeg je dijagnosticirana profesionalna bolest izazvana azbestom, uključujući dob, spol, stručnu spremu, radni staž na radnom mjestu koje je uzrok profesionalne bolesti,
  • Gospodarstvene djelatnosti poslodavaca u čijim su se radnim procesima javile profesionalne bolesti izazvane azbestom, klasificirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/07),
  • Zanimanja radnika u kojih je dijagnosticirana profesionalna bolest izazvana azbestom, klasificirana prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NN 147/10),
  • Vrste profesionalnih bolesti izazvane azbestom klasificirane prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti (NN 107/07).

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann