Registar profesionalnih bolesti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

 

Registar profesionalnih bolesti

Registar profesionalnih bolesti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) ustrojen je sa svrhom praćenja dijagnosticiranih i priznatih profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj.

U skladu sa suvremenim statističkim kriterijima, u HZZZSR prate se kretanja i provodi analiza profesionalnih bolesti i njihovih posljedica.

Za Registar profesionalnih bolesti HZZZSR podaci su se do 2007. godine prikupljali temeljem “Prijava profesionalne bolesti i osobe oboljele od profesionalne bolesti ili oštećene profesionalnom bolešću”, koje su bile ispunjene u Hrvatskom zavodu za medicinu rada nakon provedenog dijagnostičkog postupka ili su bile dostavljene od strane specijalista medicine rada, koji su proveli dijagnostički postupak za priznavanje profesionalne etiologije bolesti.

Danas se postupak priznavanja profesionalne etiologije bolesti provodi prema Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, članak 45., stavak 2.(NN 1/11). Sukladno tome, doktor specijalist medicine rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu daje mišljenje o profesionalnoj etiologiji bolesti, a čitav postupak provodi se prema zahtjevima Područnih ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Također, dijagnosticiranje profesionalnih bolesti provodi se prema doktrini medicine rada i odredbama Zakona o listi profesionalnih bolesti (NN162/98, 107/07).

U Registru profesionalnih bolesti HZZZSR postoje slijedeći podaci:

  • Zdravstvene ustanove i specijalističke ordinacije te specijalisti medicine rada koji su proveli postupak dijagnosticiranja profesionalnih bolesti,
  • Podaci o oboljelom radniku u kojeg je dijagnosticirana profesionalna bolest, uključujući dob, spol, stručnu spremu, radni staž na radnom mjestu koje je uzrok profesionalne bolesti,
  • Gospodarstvene djelatnosti poslodavaca u čijim su se radnim procesima javile profesionalne bolesti, klasificirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/07),
  • Zanimanja radnika u kojih je dijagnosticirana profesionalna bolest, klasificirana prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NN 111/98, 124/08),
  • Vrste štetnosti i štetni radni uvjeti koji su uzrokovali profesionalnu bolest, klasificirani prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98 i NN 107/07),
  • Vrste profesionalnih bolesti klasificirane prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98 i NN 107/07).
  • Podaci o privremenoj i trajnoj radnoj nesposobnosti koja je nastala kao posljedica profesionalne bolesti.

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann