NOVO - Obavijest za tečaj iz Primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Obavještavamo Vas da će se od 11. do 12. ožujka 2017. godine u Zagrebu u hotelu International dvorana : Salon Mediteran, Miramarska cesta 24, održati uvodni tečaj i tečaj obnove znanja "Primjena mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja - izobrazba za specijaliste medicine rada i sporta", u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Program za tečaj obnove znanja je dostupan ovdje, a program za uvodni tečaj je dostupan ovdje.
 
Prijavnica za uvodni tečaj.
Prijavnica za tečaj obnove znanja.

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann