Održani Stručni seminari „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

 

Uočen je nedostatak podataka o izloženosti stresu na radu među zaposlenicima dječjih vrtića diljem Europe, kao i Republike Hrvatske. S obzirom na kompleksnu djelatnost dječjih vrtića koji provode programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, zaposlenici dječjih vrtića također su jedna od skupina zaposlenika koja je podložna visokim razinama stresa na radu. Za potrebe dječjeg vrtića, tijekom seminara bio je predstavljen osnovni model uzroka i posljedica stresa na radu, kao i specifični psihosocijalni rizici koji proizlaze iz vrtićkog radnog okruženja. Predstavljeni su rezultati prethodno provedenog anketiranja zaposlenika vezano za procjenu psihosocijalnih rizika na radnim mjestima u vrtiću koji su potakli dijalog između ravnateljstva, stručnog tima i zaposlenika vrtića, a što je važan korak u učinkovitom upravljanju psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu. Osim toga, seminar je uključio i kraću radionicu o strategijama suočavanja sa stresom, učinkovitim i neučinkovitim načinima stresa što je izazvalo velik interes i uključivanje zaposlenika.

Pokazalo se da postoji potreba za provođenjem edukacija vezano za stres na radu te uključivanjem zaposlenika u preventivne aktivnosti u području djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann