Održani stručni seminari HZZZSR-a u listopadu, studenom i prosincu 2016.

Prosinac 2016.

- stručni seminari održani u prostorima HZZZSR-a:

1) Stručni seminar  "Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje" održan je 1.prosinca 2016. godine, a odvijao se prema predviđenom programu.

2) Stručni seminar "Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura” održan je 13. prosinca 2016. godine, a odvijao se prema predviđenom programu.

3) Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela" (zaštitna i radna odjeća) održan je 15. prosinca 2016. godine, a odvijao se prema predviđenom programu.

- stručni seminari izvan HZZZSR-a:

Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje" održan je u Zagrebu 15. prosinca 2016. godine u prostorijama "Zagrebačkog holdinga", podružnica „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb.


Studeni 2016.

- stručni seminari održani u prostorima HZZZSR-a:

1) Stručni seminar "Ruke su Vaš najvažniji alat" održan je u 16. studenog 2016. godine za liječnike na specijalizaciji i stručnjake zaštite na radu,  a zbog dodatnog interesa polaznika isti seminar održan je i u novom terminu i to 17. studenog 2016. godine.

2) Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine" održan je  24. studenog 2016. godine.

- stručni seminari izvan HZZZSR-a:

Stručni seminar "Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura održan je 14. studenog 2016. godine u prostorijama Hrvatska pošta d.d u  Zagrebu, te 25. studenog 2016. u prostorijama Hrvatska pošta d.d u Bjelovaru i to za stručnjake zaštite na radu, koordinatore, voditelje timova i operatere.

Stručni seminar  "Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje" održan je 28. studenog 2016. godine u Vinkovcima, organizaciji Društva integralne zaštite županije Vukovarsko-srijemske, te 29. studenog 2016. u organizaciji Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini u Osijeku.

Stručni seminar Izazov: Stres na radu - Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta održan je 29. studenog 2016. godine u KBC Sestre Milosrdnice.


Listopad 2016.
 
- stručni seminari održani u prostorima HZZZSR-a:

1) Stručni seminari "Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala" i "Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica" održani su 4. listopada 2016. godine

2) Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine" održan je  6. listopada 2016. godine.

3) Stručni seminar  "Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje" održan je se 11. listopada 2016. godine.

4) Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela" (zaštitna i radna odjeća) održan je 12. listopada 2016. godine.

- stručni seminari izvan HZZZSR-a:

Stručni seminar "Osobna zaštitna oprema za zaštitu organa za disanje" održan je u Varaždinu 21. listopada 2016. godine u organizaciji Udruge za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP), te 26. listopada 2016. u prostorijama "Zagrebačkog holdinga", podružnica „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb.

 
 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann