Seminar Zaštita na radu u kemijskoj industriji II

Udruženje kemijske industrije Hrvatske gospodarske komore u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su 12. listopada 2016. godine, u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, edukativni seminar pod nazivom "ZAŠTITA NA RADU U KEMIJSKOJ INDUSTRIJI II". Na seminaru su aktivno sudjelovale i djelatnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr.sc. Marija Bubaš, dr.med., spec. medicine rada i sporta i dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl.ing.kemije.

Svrha seminara bila je upoznavanje s obvezama poslodavaca i zdravstvenim rizicima pri radu s karcinogenima i mutagenima te o postupku proglašavanja kemikalije karcinogenom. Predstavljena su i iskustva Centra za kontrolu otrovanja u zbrinjavanju industrijskih otrovanja te rad službi za zaštitu na radu u tvrtkama Petrokemija d.d. Kutina i međunarodne tvrtke Dupont. Na kraju seminara predstavljenja je globalna inicijativa kemijske industrije “Odgovorno poslovanje s kemikalijama” te kampanja IOSH-a No Time to Lose.

Izlaganja održana u sklopu seminara:

dr.sc. Sonja Damjanović Dešić, dipl. ing. kemije, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu: "Karcinogene i mutagene tvari - obveze poslodavca prema Pravilniku  o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima"

dr.sc Marija Bubaš, dr.med., spec.med.rada i sporta, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu: "Postupak proglašavanja kemikalije karcinogenom"

mr.sc. Rajka Turk, mr. pharm., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada: "Iskustva Centra za kontrolu otrovanja u zbrinjavanju industrijskih otrovanja"

Tomislav Cesar, dipl.ing., Petrokemija d.d.: "Integralna zaštita u kemijskoj industriji - Petrokemija"

Jaroslav Burger, DuPont, Češka: "Zaštita na radu u tvrtki DuPont"

mr.sc. Renata Florjanić, dipl.ing., HGK,  Sektor za industriju i IT: "Odgovorno poslovanje s kemikalijama (Responsible Care)"

Malcolm McIntyre, IOSH: “NO TIME TO LOSE”

 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann