Suradnja s Nezavisnim hrvatskim sindikatima

 
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi kontinuiranu suradnju s Nezavisnim hrvatskim sindikatima (NHS), održavajući stručne seminara za povjerenike radnika za zaštitu na radu.
Prvi u nizu stručnim seminara "Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura" održan je 12. veljače 2016. godine u prostorijama HZZZSR-a.
Drugi u nizu seminara održan je 11. ožujka 2016. stručni seminar pod nazivom "Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela". Prisutne su uvodno pozdravili prim. dr. sc. Marija Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i gospodin Krešimir Sever, predsjednik NHS-a. 
NHS 1
Treći u nizu stručni seminar "Ruke su Vaš najvažniji alat" održan je 6. svibnja 2016, a seminar pod nazivom "Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura", zbog dodatnog interesa povjerenika radnika za zaštitu na radu održan je u dva termina i to 2. i 10. lipnja 2016., te ujedno četvrti i peti seminar po redoslijedu održavanja.
Šesti u nizu stručnih seminara bio je seminar pod nazivom "Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine". Ovaj seminar održan je 11. studenog 2016. godine za povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS.
Sedmi u nizu stručnih seminara održan je 2. prosinca 2016. godine za povjerenike radnika za zaštitu na radu i druge zainteresirane iz sindikata udruženih u NHS. Ovom prilikom održani su seminari pod nazivom: "Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala" i "Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica".
Osmi u niz stručnih seminara održan je 9. ožujka 2017. godine, pod nazivom "Izazov: Stres na radu - Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta".
Zbog dodatnog interesa povjerenike radnika za zaštitu na radu za ovu temu stručni seminar "Izazov: Stres na radu - Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta" održan je i 10. ožujka 2017. godine, kao deveti u nizu stručnih seminara za Nezavisne hrvatske sindikate.

Zahvaljujemo Nezavisnim hrvatskim sindikatima na pomoći u organizaciji seminara, a osobito gđi. Mariji Hanževački.
 
Nastavlja se uspješna suradnja u obliku održavanja stručnih seminara između NHS-a i HZZZSR-a.
 
 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann