Održan Jesenji stručni sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada i Hrvatskog društva za sportsku medicinu (Karlovac, 18.11.-20.11.2016.)

U petak 18.11.2016., u sklopu stručnog sastanka Hrvatskog društva za sportsku medicinu održana su sljedeća izlaganja:
T. Furlan: Izvješće sa Svjetskog kongresa FIMS (Ljubljana 2016.)
D. Veber: Medicina rada  i sporta u EU (Irska)
D. Veber i V.Ivančev: Izrada interaktivne mape zdravstvene skrbi - specijalisti sportske medicine i objavljivanje liste specijalista medicine rada i sporta
U subotu 19.11.2016. u sklopu stručnog sastanka Hrvatskog društva za medicinu rada na temu “Ocjena radne sposobnosti u medicini rada” predstavljen je novi priručnik “Ocjena radne sposobnosti u medicini rada” te su vezano za priručnik održana sljedeća izlaganja:
-    Prim.dr.sc. J. Macan: Uvodno izlaganje - koncept i sadržaj priručnika, osnove ocjene radne sposobnosti u medicini rada
-    Mr.sc. M. Muše Danielov: Razine ocjene radne sposobnosti u medicini rada
-    Prim.dr.sc. M. Zavalić: Ocjena radne sposobnosti kod odabranih zdravstvenih stanja i poremećaja
-    Prim.dr.sc. B. Knežević: Ocjena radne sposobnosti kod odabranih zanimanja
Također je prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović prikazala udžbenik „Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju“.
Nakon predstavljanja priručnika i udžbenika, održana je radionica pod nazivom: “Profesionalne bolesti i ocjena zdravstvene sposobnosti – izazovi u praksi”. Moderatori radionice su bili prim.dr.sc. Marija Zavalić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) i Ina Kardoš dr.med, spec.medicine rada sporta, djelatnica HZZZSR.
U sklopu radionice su djelatnice HZZZSR, specijalistice medicine rada i sporta održale sljedeća izlaganja:
K. Zahariev Vukšinić: Problemi u priznavanju profesionalnih bolesti
I. Kardoš: Ocjena radne sposobnosti - izazovi u praksi.
Izlaganja su bila uvod u praktični dio u sklopu kojeg je dr. Zahariev Vukšinić prikazala dva slučaja profesionalnih bolesti, a dr. Ina Kardoš probleme s kojima se suočava Drugostupanjsko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu vezano za pristigla Uvjerenja o radoj sposobnosti. Nakon prikazanih slučajeva povedena je rasprava u koju se aktivno uključio velik broj sudionika radionice.
Zadnje izlaganje je održala prim. dr. sc A. Huršidić Radulović na temu: Zahtjevi Ministarstva gospodarstva i očitovanje o implementaciji Konvencije 161 na zahtijev ILO-a.
Jesenji stručni sastanak zatvoren je zaključcima prim. dr. sc. A. Huršidić Radulović kao predsjednice Hrvatskog društva za medicinu rada te V. Ivančeva kao predsjednika Hrvatskog društva za sportsku medicinu.
 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann