Sudjelovanje na seminaru “Stress at Work: The stress 'epidemic' at work!”

Seminar je bio namijenjen sindikalnim čelnicima i dužnosnicima sindikata s područja jugoistočne Europe, a u svrhu širenja svijesti o djelovanju stresa na radu na radnike i na radne organizacije diljem Europe.
Prim.dr.sc. Marija Zavalić, dr. med, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održala je predavanje na temu: „Stres na radu: zdravstveni učinci“ u kojem je naglasila negativne učinke stresa na zdravlje radnika. Djelatnica Zavoda, psihologinja Helena Koren u svom predavanju pod nazivom: „Psihosocijalni rizici: Što se može poduzeti?“ govorila je o procjeni psihosocijalnih rizika na radnom mjestu i mjerama prevencije koje se mogu implementirati u radne organizacije s ciljem stvaranja zdravijeg psihosocijalnog radnog okruženja.
Sudionici seminara pokazali su veliko zanimanje za predstavljene teme te je prepoznata potreba za podizanjem svijesti o stresu na radu te širenja primjera dobre prakse. Seminar je sudionicima omogućio razmjenu iskustava i primjera na koje se sve načine u Europi borimo sa stresom na radnom mjestu.
 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann