Sastanak ENSHPO-a


Hrvatski zavod zlogo enshpoa zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu svoje bogate međunarodne suradnje, član je i uglednog ENSHPO-a. (eng. The European Network of Safety and Health Professional Organisations - ENSHPO).
Europska mreža organizacija za zaštitu na radu (eng.The European Network of Safety and Health Professional Organisations - ENSHPO) okuplja organizacije iz cijele Europe koje se bave područjem zaštitu na radu i zaštite zdravlja. Na 31. redovitom sastanku ENSHPO-a koji održan je 20. i 21. listopada 2016. godine u gradu Wroclawu u Poljskoj, Hrvatski zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prezentirao je svoju djelatnost na usmenoj prezentaciji koju možete pogledati ovdje.
Usmena prezentaciju koju je pripremila i prezentirala  Natalija Pejnović mag. ing. techn. text. pohvaljena je od strane organizatora i domaćina.
Na ovaj način Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao ustanova za kontakt i nacionalni partner u akcijama koje provodi ENSHPO, obogaćuje svoju međunarodnu suradnju.
 
 
 
 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann