Obilježen Europski tjedan zaštite na radu


Na skupu su izlagači između ostalih prezentirali teme vezane uz edukaciju i prevenciju u funkciji zaštite zdravlja na radu u svakoj životnoj dobi, uz produljenje radnog vijeka mlađih i starijih dobnih skupina, kao i uz nove oblike zapošljavanja te uz holistički pristup u zaštiti zdravlja radnika. Prikazane su i teme vezane uz ozljede na radu te kampanje koje se trenutno provode u Hrvatskoj.
Na stručnom skupu su aktivno sudjelovali i predstavnici našeg Zavoda s priloženim izlaganjima:
 
 
 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann