DRUGI MAKEDONSKI KONGRES MEDICINE RADA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Na Kongresu su predstavljena stvarna dostignuća i izazovi na području medicine rada kroz plenarne sesije, usmene prezentacije, radionice, poster prezentacije, na kojima su sudjelovali istaknuti domaći i strani stručnjaci raznih područja.
U sklopu poster prezentacija su aktivno sudjelovale i predstavnice našeg Zavoda s priloženim posterima:
 
 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann