Utvrđivanje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom - UPUTA ZA POSLODAVCE

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 44/14 i 2/15) u članku 2. stavku 6. propisano je da je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) određen za izdavanje MIŠLJENJA o tome koja se radna mjesta, zbog posebnih uvjeta rada, a prema postavljenom zahtjevu poslodavca, mogu ili ne mogu izuzeti od mogućnosti zapošljavanja osoba  s invaliditetom. Posljedično tome, takva radna mjesta je moguće izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kod poslodavaca koji zapošljavaju najmanje 20 radnika. Ovo mišljenje našeg Zavoda (HZZZSR) biti će temelj zahtjevu poslodavca prema Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kojim će zatražiti suglasnost za izuzeće navedenih radnih mjesta.

Opširnije...

Tiskanice za prijavu ozljede na radu i profesionalne bolesti

Od 20. srpnja 2015. godine uvode se nove tiskanice za prijavu ozljede na radu i profesionalne bolesti. Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u izborniku Zaštita zdravlja na radu mogu se naći nove tiskanice i upute za njihovo ispunjavanje.

Stručno mišljenje vezano za preventivne preglede prema Zakonu o kemikalijama

Opširnije...

Zdravstveni pregledi čuvara i zaštitara

Opširnije...

Obavijest Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi vezana uz zdravstvenu sposobnost za držanje ili držanje i nošenje oružja

Opširnije...

Važna obavijest - edukacija stručnjaka zaštite na radu

Postavili smo upit Ministarstvu rada i mirovinskog sustava o edukaciji stručnjaka zaštite na radu, odnosno njihovog sudjelovanja na edukacijama koje provodi Zavod, a sve u sklopu obveze poslodavca da omogući stručnjaku zaštite na radu stručno usavršavanje (čl.22., st.2., Zakon, NN71/14 i 118/14). Pročitajte word imageovdje odgovor na postavljeni upit.

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann