Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik:
    Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, dr. med. spec. med. rada

Članovi:   
    Prim. dr. sc. Ana Bogadi - Šare, dr. med. spec. med. rada
    Tamara Stević, dr. med.
    Dunja Skoko - Poljak, dr. med.
    Andreja Šantek, dipl. novinar   


 
 Zapisnici Upravnog vijeća