Politika kvalitete

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) bavi se svim aspektima unapređivanja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na nacionalnoj razini.

HZZZSR se obvezuje da će kroz sustav formalnog obrazovanja i trajnog stručnog usavršavanja, usvajanjem novih sposobnosti i znanja te motiviranjem postići  poboljšanje kvalitete usluga, povećanje zadovoljstva  korisnika i svojih radnika.

HZZZSR  će unapređivati svoje djelovanje kroz neprekidno praćenje  i primjenu  novih spoznaja te korištenje svih dostupnih medija za informiranje i pružanje usluge korisnicima.

Uređenjem radnog okoliša te obraćanjem pažnje na uređenost i funkcionalnost poslovnog prostora HZZZSR će utjecati na zadovoljstvo radnika i korisnika usluga.

U svim fazama posla radnici HZZZSR  bit će neovisni o poslovnom, financijskom ili bilo kakvom drugom pritisku koji bi mogao utjecati na njihovo stručno mišljenje, objektivnost i nepristranost.  Poslove će provoditi sukladno utvrđenim metodama, propisima i pravilima struke.

HZZZSR  se obavezuje pružati najbolju moguću uslugu korisnicima.

Cilj svih radnika je pružanje  kvalitetnih usluga, razvoj  svakog pojedinog radnika i njihova međusobna povezanost.

HZZZSR  se obavezuje primjenjivati i poticati etički kodeks.

Politika kvalitete će biti dostupna svim radnicima.

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann